Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006

Kazalo

3823. Tarifna priloga 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 9446.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Neodvisni sindikat Slovenije sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
T A R I F N O P R I L O G O 1
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
1. Za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iz tarifne priloge 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06) vključili v sistem plač, od 1. 8. 2006 dalje najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo:
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|Tarifni razred           |  Najnižja osnovna|  Najnižja osnovna|
|                  |       plača|       plača|
|                  |     za 174 ur|       na uro|
|                  |       v SIT|       v SIT|
|                  |       (EURO)|       (EURO)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|I. enostavna dela         |       96.450|       554,31|
|                  |      (402,48)|       (2,31)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|II. manj zahtevna dela       |      106.271|       610,75|
|                  |      (443,46)|       (2,53)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|III. srednje zahtevna dela     |      116.896|       671,82|
|                  |      (487,80)|       (2,80)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|IV. zahtevna dela         |      133.254|       765,83|
|                  |      (556,06)|       (3,20)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|V. bolj zahtevna dela       |      145.521|       836,33|
|                  |      (607,25)|       (3,49)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|VI. zelo zahtevna dela       |      170.058|       977.34|
|                  |      (709,64)|       (4,08)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|VII. visoko zahtevna dela     |      198.683|      1.141,86|
|                  |      (829,09)|       (4,76)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela    |      227.307|      1.306,36|
|                  |      (948,54)|       (5,45)|
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
|IX. izjemno pomembna, najbolj   |      268.201|      1.541,39|
|zahtevna dela           |     (1.119,18)|       (6,43)|
|                  |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
Za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovor s sindikatom družbe po tarifni prilogi 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06), da se znesek uskladitvenega dodatka ne vključi v sistem plač, od 1. 8. 2006 dalje izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede znašajo:
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|Tarifni razred          |  Najnižja osnovna|  Najnižja osnovna|
|                 |       plača|       plača|
|                 |     za 174 ur|       na uro|
|                 |       v SIT|       v SIT|
|                 |       (EURO)|       (EURO)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|I. enostavna dela         |       84.749|       487,06|
|                 |      (353,65)|       (2,03)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|II. manj zahtevna dela      |       94.478|       54,98|
|                 |      (394.25)|       (2,27)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|III. srednje zahtevna dela    |      105.004|       603,47|
|                 |      (438,17)|       (2,52)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|IV. zahtevna dela         |      121.207|       696,59|
|                 |      (505,79)|       (2,91)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|V. bolj zahtevna dela       |      133.360|       766,44|
|                 |      (556,50)|       (3,20)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|VI. zelo zahtevna dela      |      157.667|       906,13|
|                 |      (675,93)|       (3,78)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|VII. visoko zahtevna dela     |      186.024|      1.069,10|
|                 |      (776,26)|       (4,46)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela    |      214.380|      1.232,07|
|                 |      (894,59)|       (5,14)|
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
|IX. izjemno pomembna, najbolj   |      254.891|      1.464,89|
|zahtevna dela           |     (1.063,64)|       (6,11)|
|                 |          |          |
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
Delodajalci iz prejšnjega odstavka od 1. 8. 2006 dalje izplačujejo znesek uskladitvenega dodatka v višini 15.198,00 SIT.
V tej tarifni prilogi so zneski v EURIH preračunani iz zneskov SIT po informativnem tečaju 239,640 SIT, določenem z Zakonom o dvojnem označevanju cen (Uradni list RS, št. 101/05).
2. Podpisniki se strinjamo, da se za september 2006 in dalje, na izplačilnem listu prikažejo bruto in neto plača ter izplačilo plače v valutah SIT in EURO.
3. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2006 in do določitve zneska za letni dopust za naslednje leto znaša 145.000 SIT.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
6. Tarifna priloga začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se s 1. 8. 2006, razen 3. točke, ki se uporablja od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2006.
Tarifna priloga 1 h Kolektivni pogodbi za kovinske materiale in livarne, objavljena v Uradnem listu RS,. št. 14/06 preneha veljati 31. 7. 2006.
Ljubljana, dne 3. avgusta 2006
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Ljubomir Osovnikar l.r.
Predsednik Upravnega odbora
 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
Predsednik
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica
 
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
Predsednik
 
Neodvisni sindikat Slovenije sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Vladimir Pajek l.r.
Predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
Pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 4. 7. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006/4 o tem, da je Tarifna priloga 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisana evidenca kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 8.

AAA Zlata odličnost