Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3299. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu, stran 8140.

Na podlagi 22. in 23. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence
po svetu
1. člen
(1) Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu (v nadaljnjem besedilu: svet).
(2) Svet je posebno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje razvoja odnosov in sodelovanja Republike Slovenije s Slovenci po svetu.
2. člen
(1) Svet opravlja naloge na podlagi 23. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06).
(2) Svet sprejema letni program dela in letno poročilo o delu sveta.
3. člen
(1) Svet ima predsednika, podpredsednika in 19 članov.
(2) Slovenci po svetu so v svetu zastopani s 13 člani, in sicer:
– s štirimi predstavniki Slovencev, živečih v evropskih državah, pri čemer sta dva predstavnika slovenskih izseljencev, živečih v državah nekdanje Jugoslavije;
– s tremi predstavniki Slovencev, živečih v Južni Ameriki, pri čemer sta dva predstavnika Slovencev živečih v Argentini;
– s tremi predstavniki Slovencev, živečih v Severni Ameriki, pri čemer sta dva predstavnika Slovencev živečih v Združenih državah Amerike, drugi pa predstavnik Slovencev, živečih v Kanadi;
– z dvema predstavnikoma Slovencev, živečih v Avstraliji in
– z enim predstavnikom Slovencev, živečih v ostalih državah drugih celin.
(3) Sestava sveta v delu, ki se nanaša na člane sveta iz Republike Slovenije, se določi s poslovnikom.
(4) Člani sveta delujejo nepoklicno.
4. člen
(1) Svet deluje na sejah sveta.
(2) Podrobnejša organizacija in način delovanja sveta ter povračilo stroškov članom, ki niso predstavniki iz Republike Slovenije, se določi s poslovnikom.
5. člen
Administrativno tehnična opravila za svet opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00405-2/2006/7
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-1812-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik