Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006

Kazalo

2974. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest, stran 7222.

Na podlagi 11. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
1. člen
V Odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98 in 117/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
V Republiki Sloveniji je 90 notarskih mest.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se:
– doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. na območju Okrajnih sodišč v Celju in Kranju, kjer so štiri notarska mesta;«
– doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. na območju Okrajnih sodišč v Kopru, Murski Soboti, Novem mestu in Ptuju, kjer so tri notarska mesta;«
Dosedanja 3. točka postane 5. točka, ki se spremeni tako, da se glasi:
»5. na območju Okrajnih sodišč v Domžalah, Novi Gorici, Piranu, Slovenj Gradcu, Trbovljah, in Velenju, kjer sta dve notarski mesti«.
3. člen
V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je sestavni del odredbe in je objavljen skupaj z njo, se:
– pri območju Okrajnega sodišča v Celju število »2« nadomesti s številom »4« in za eno mesto določi sedež v Laškem,
– pri območju Okrajnega sodišča v Kranju število »2« nadomesti s številom »4« za eno mesto določi sedež v Tržiču,
– pri območjih Okrajnih sodišč v Kopru, Murski Soboti, Novem mestu in Ptuju, število »2« nadomesti s številom »3«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Piranu število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež v Izoli, v stolpcu »območje okrajnega sodišča« se beseda »Lucija« zamenja z besedo »Piran«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Trbovljah število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež v Zagorju ob Savi in
– pri območju Okrajnega sodišča v Velenju število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež v Mozirju.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 704-17/2006
Ljubljana, dne 29. junija 2006
EVA 2006-2011-0050
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje