Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006

Kazalo

2954. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije, stran 7180.

Na podlagi 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) ter tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04), je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. junija 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta
za elektronske komunikacije
1.
V Odloku o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 56/01, 39/02, 13/03 in 19/05) se besedilo III. in IV. točke spremeni tako, da se glasi:
»III.
Svet ima enajst članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor Republike Slovenije izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem elektronskih komunikacij.
Predsednika oziroma predsednico in namestnika predsednika oziroma namestnico predsednika sveta imenujejo člani sveta izmed sebe.
V sestavi Sveta sme biti največ ena tretjina predstavnikov, ki so zaposleni pri operaterjih, ne glede na to, kako so imenovani. Povezane družbe lahko zastopa le en predstavnik.
IV.
V Svet se imenujejo izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem elektronskih komunikacij:
dr. Jana BABNIK GOMIŠČEK,
mag. Daniel COPOT,
mag. Rado GORNIK,
Janez HROVAT,
dr. Tomaž KALIN,
dr. Branko KAUČIČ,
dr. Simon KOLMANIČ,
dr. Iztok KRAMBERGER,
Franc LENKO,
mag. Urban MRAK,
Miloš PUGELJ.«.
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 043-03/06-6/1
Ljubljana, dne 23. junija 2006
EPA 908-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Sašo Peče l.r.

AAA Zlata odličnost