Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006

Kazalo

2951. Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (UZ121,140,143), stran 7177.

U S T A V N I Z A K O N
O SPREMEMBAH 121., 140. in 143. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ121,140,143)
I.
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) se spremenijo naslednje določbe:
1. člen
V 121. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(javno pooblastilo)«.
Prvi odstavek se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave.«.
2. člen
V 140. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«.
3. člen
V 143. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(pokrajina)«.
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena.
Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin.
Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.«.
II.
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.
Št. 001-02/06-21/1
Ljubljana, dne 20. junija 2006
EPA 809-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti