Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006

Kazalo

2884. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS, stran 7078.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS
in 89/109/EGS
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (Uradni list RS, št. 53/05) se v 4. členu v prvem odstavku dodajo nove prva, druga in tretja alinea, ki se glasijo:
»– proizvaja materiale in izdelke, ki niso v skladu s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES;
– označuje, oglašuje ali predstavlja materiale in izdelke tako, da zavaja potrošnike (3. člen Uredbe 1935/2004/ES);
– proizvaja ali uporablja pri proizvodnji živil aktivne ali inteligentne materiale in izdelke na način, ki ni usklajen s 4. členom Uredbe 1935/2004/ES;«.
Dosedanje prva, druga, tretja in četrta alinea postanejo nove četrta, peta, šesta in sedma alinea.
Za novo sedmo alineo se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– ne priloži pisne izjave v skladu s 16. členom Uredbe 1935/2004/ES;«.
Dosedanja peta alinea postane nova deveta alinea.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00725-7/2006/6
Ljubljana, dne 22. junija 2006
EVA 2006-2711-0157
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti