Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006

Kazalo

2781. Odredba o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca, stran 6933.

Na podlagi prvega odstavka 10.č člena ter drugega in tretjega odstavka 14. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 17/06, 20/06 – popr.), na predlog generalne državne tožilke Republike Slovenije, v soglasju z Vlado Republike Slovenije, izdaja minister za pravosodje Republike Slovenije
O D R E D B O
o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
I
Vrhovno državno tožilstvo RS ima generalnega državnega tožilca RS, 17 vrhovnih državnih tožilcev in 21 višjih državnih tožilcev.
Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala ima vodjo in 7 državnih tožilcev ter 2 pomočnika državnega tožilca.
II
Okrožno državno tožilstvo v Celju ima vodjo, 17 državnih tožilcev in 4 pomočnike državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Kopru ima vodjo, 12 državnih tožilcev in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Kranju ima vodjo, 12 državnih tožilcev in 3 pomočnike državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Krškem ima vodjo, 5 državnih tožilcev in 4 pomočnike državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ima vodjo, 44 državnih tožilcev in 12 pomočnikov državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru ima vodjo, 20 državnih tožilcev in 3 pomočnike državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti ima vodjo, 8 državnih tožilcev in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ima vodjo, 8 državnih tožilcev in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu ima vodjo, 8 državnih tožilcev in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju ima vodjo, 4 državne tožilce in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu ima vodjo, 6 državnih tožilcev in 4 pomočnike državnega tožilca.
III
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Pravilnik o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS, št. 81/03 in 30/06).
IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 701-7/2006
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EVA 2006-2011-0048
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 8. 6. 2006, šifra 70100-3/2006/4, na podlagi drugega in tretjega odstavka 14. člena Zakona o državnem tožilstvu dala soglasje k Odredbi o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca.

AAA Zlata odličnost