Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2635. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 162. člena Zakona o javnih uslužbencih, stran 6719.

Številka. U-I-227/06-17
Datum: 31. 5. 2006
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Biserke Perovšek iz Ljubljane na seji dne 31. maja 2006
s k l e n i l o:
Izvrševanje drugega odstavka 162. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05 – ur. p. b., 113/05 in 32/06 – ur. p. b.) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnica izpodbija drugi odstavek 162. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU), ki določa, da lahko predstojnik javnemu uslužbencu redno odpove pogodbo o zaposlitvi ob upoštevanju odpovednega roka kadarkoli od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem javni uslužbenec v skladu z veljavno zakonodajo doseže polno starost in polno pokojninsko dobo za upokojitev. Zatrjuje neskladje izpodbijane določbe z 2. in s 14. členom Ustave. Predlog za začasno zadržanje izpodbijane določbe utemeljuje z navedbo, da bo konec leta 2006 izpolnila pogoje za upokojitev in da je navedena na internem seznamu organa, na katerem je navedenih več kot 20 javnih uslužbencev, ki so ali ki bodo v letu 2006 izpolnili pogoje za upokojitev. Upokojevanje oseb s seznama naj bi se že začelo, zato pobudnica pričakuje, da ji bo predstojnik pred koncem leta 2006 redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Pobudnica je na poziv Ustavnega sodišča v vlogi z dne 26. 4. 2006 dopolnila navedbe o nastanku škodljivih posledic, in sicer je navedla, da bo pogoje za upokojitev izpolnila 31. 10. 2006.
Predložila je kopiji delovne knjižice in pogodbe o zaposlitvi, iz katerih je razvidno, da je zaposlena v javni upravi, razvidni so tudi podatki o delovni dobi.
2. Ministrstvo za javno upravo meni, da izpodbijana določba ne pomeni avtomatičnega prenehanja delovnega razmerja, ampak se na njeni podlagi le ugotovi izpolnjevanje pogojev za upokojitev, nato pa se lahko delovno razmerje nadaljuje in ne preneha mimo volje strank oziroma na podlagi zakona. Navaja, da določba javnemu uslužbencu prav tako ne preprečuje, da se po redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi izpodbijane določbe zaposli pri drugem delodajalcu. S tem naj bi bila javnemu uslužbencu v vsakem primeru zagotovljena socialna varnost, zato po mnenju Ministrstva ni utemeljenih razlogov za začasno zadržanje izpodbijane določbe.
3. Slovenska varnostno-obveščevalna agencija v zvezi s predlogom za začasno zadržanje navaja le, da bi pobudnici ob upoštevanju odpovednega roka delovno razmerje prenehalo 28. februarja 2007.
B.
4. Na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.
5. Ustavno sodišče je Ministrstvo za javno upravo in Slovensko varnostno-obveščevalno agencijo pozvalo, naj pojasnita svoja stališča v zvezi s predlogom za začasno zadržanje. Nobeden od njiju ni navedel škodljivih posledic, ki bi nastale, če se izpodbijana določba začasno ne bi izvrševala.
6. Posledice (redna odpoved pogodbe o zaposlitvi), ki bi lahko nastale z izvrševanjem izpodbijane določbe, bi bile po oceni Ustavnega sodišča težko popravljive v smislu 39. člena ZUstS, če bi se izkazalo, da je izpodbijana določba v neskladju z Ustavo. Na drugi strani je posledica zadržanja le ohranitev sedanjega stanja do končne odločitve Ustavnega sodišča. Začasno zadržanje izpodbijane določbe namreč ne pomeni, da se javni uslužbenci, ki so izpolnili pogoje za pridobitev starostne pokojnine, ne bi mogli upokojiti, če to želijo oziroma se s tem strinjajo. Pomeni pa, da jim predstojnik v času do končne odločitve Ustavnega sodišča ne more redno odpovedati pogodbe o zaposlitvi proti njihovi volji zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnika Fišer in Janko ter sodnica Krisper Kramberger.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti