Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

116. Pravilnik o začasni uvrstitvi delovnega mesta direktorja s področja gasilsko reševalne dejavnosti v plačni razred znotraj razponov plačnih razredov, stran 362.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05) ter 13.a člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o začasni uvrstitvi delovnega mesta direktorja
s področja gasilsko reševalne dejavnosti
v plačni razred znotraj razponov
plačnih razredov
1. člen
(1) Ta pravilnik določa začasno uvrstitev delovnega mesta direktorja s področja gasilsko reševalne dejavnosti v plačni razred znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Začasna uvrstitev iz prejšnjega odstavka je izvedena na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe ter metodologije iz 6. člena uredbe.
2. člen
(1) Začasna uvrstitev v plačni razred se izvede za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa osebe javnega prava.
(2) Začasna uvrstitev delovnega mesta direktorja po posameznih tipih oseb javnega prava v plačni razred je naslednja:
  Dejavnost: GASILSKO-REŠEVALNA DEJAVNOST
  Tip osebe javnega prava: javni zavod gasilsko-reševalne dejavnosti
  Razpon plačnega razreda: 40-52
 
+--------+---------------------------+--------+-----------------+------------+
| ŠIFRA |  NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA DM| IME DELOVNEGA |  PLAČNI  |
|  PU  |    UPORABNIKA     |    |   MESTA   |  RAZRED  |
|    |              |    |         |      |
+--------+---------------------------+--------+-----------------+------------+
|19453  |POKLICNA GASILSKA ENOTA  |B017815 |Direktor GRD   |   47   |
|    |KRŠKO           |    |         |      |
+--------+---------------------------+--------+-----------------+------------+
3. člen
(1) Ta pravilnik velja do dneva uveljavitve sklepa župana o uvrstitvi delovnega mesta direktorja iz prejšnjega člena v plačne razrede.
(2) Pred objavo sklepa župana o uvrstitvi delovnega mesta iz prejšnjega odstavka mora župan na uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačne razrede, pridobiti soglasje ministra za obrambo.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. marcem 2006.
Št. 007-8/2006-1
Ljubljana, dne 9. januarja 2006
EVA 2006-1911-0012
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo