Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

107. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008, stran 354.

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03 in 72/04) se v 29. členu številka »30« nadomesti s številko »60«. Na koncu prvega stavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »oziroma v 30 dneh po sprejemu proračuna Republike Slovenije.«.
2. člen
V 64. členu se besedilo »Sveta za visoko šolstvo RS« nadomesti z besedilom »Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva«.
3. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost iz 3. člena te uredbe se vsako leto realno povečajo najmanj za rast bruto domačega proizvoda in ne za manj kot 2,5% glede na realizacijo za preteklo leto za študijsko dejavnost po tej uredbi, ob upoštevanju 20% znižanja stopnje davka na izplačane plače v letu 2006, nadaljnjega 20% znižanja stopnje davka v letu 2007 in 30% znižanja stopnje davka v letu 2008.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Od začetka uporabe te uredbe do 31. 12. 2006 je utež za diplomanta iz 9. člena uredbe enaka, kot je bila določena za obdobje do 31. 12. 2005 (število semestrov polovic).
5. člen
Ne glede na določbo 72. člena uredbe ministrstvo opravi analizo, določeno v 13. členu uredbe, do 31. 12. 2006.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-13/2005/5
Ljubljana, dne 5. januarja 2006
EVA 2005-3211-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost