Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1060. Uredba o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, stran 2736.

Na podlagi 3., 6. in 7. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo), četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 108/05), četrte alinee tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) in 9. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
1. člen
V Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04, 7/05 in 60/05) se v 3. členu v četrtem in petem odstavku število »31« nadomesti s številom »35«.
2. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku število »62« nadomesti s številom »69«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-5/2006/8
Ljubljana, dne 2. marca 2006
EVA 2005-1611-0202
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost