Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006

Kazalo

546. Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 1367.

Na podlagi 3. člena Aneksa št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/05) sklepata pogodbeni stranki
 
kot predstavniki delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje za varstvo okolja Slovenije,
 
in
 
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
A N E K S
št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
1. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da se veljavnost tarifne priloge h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04) ter Aneksa št. 1 k Tarifni prilogi h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/05) in Aneksa št. 2 k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 71/05) podaljša do 30. 6. 2006.
2. člen
Ne glede na določbo 1. člena tega aneksa velja določilo 3. točke Tarifne priloge, ki opredeljuje višino regresa za letni dopust, za koledarsko leto 2006.
3. člen
Pogodbeni stranki bosta do 30. 6. 2006 dogovorili vsebino Tarifne priloge za obdobje od 1. 7. 2006 dalje.
4. člen
Ta aneks je sklenjen z dnem njegovega podpisa, v veljavo pa stopi s 1. 1. 2006.
Ljubljana, dne 23. januarja 2006
Podpisniki delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
mag. Stojan Binder l.r.
 
GZS Združenje za varstvo
okolja Slovenije
Marijan Jedovnicki l.r.
 
Podpisniki delojemalcev:
 
Sindikat komunale,
varovanja in poslovanja
z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
 
Republiški odbor sindikata
komunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
 
KNSS – Neodvisnost
Konfederacija novih
sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 1. 2006, pod zap. št. 65/3 in št. spisa 02047-2/2005/6.

AAA Zlata odličnost