Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006

Kazalo

4589. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, stran 10901.

Na podlagi 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02 – ZGO-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju članov
in delovanju Odbora za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada
I.
V Sklepu o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št. 29/02, 13/03 in 56/05) se spremenita četrta in sedma alinea v I. točki tako, da se glasita:
»– Andrej Štremfelj, član, predstavnik poklicnih gasilcev,«
»– mag. Uroš Krek, član, predstavnik s področja raziskovalne dejavnosti,«.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-10/2006/6
Ljubljana, dne 5. oktobra 2006
EVA 2006-1911-0022
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik