Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S, stran 10743.

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena ter petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti
0,2 S in 0,5 S
1. člen
V Pravilniku o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S (Uradni list RS, št. 33/02 in 42/06) se v 20. členu prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če se pri preskusu tipa števca ugotovi, da so posamezni ali vsi merilni rezultati zunaj meja dopustnih pogreškov iz tabel I in II iz 18. člena tega pravilnika, je treba abscisno os števcev razredov točnosti 0,2 S premakniti vzporedno za vrednost ±0,1%, abcisno os števcev razredov točnosti 0,5 S pa za ±0,2%.«.
2. člen
V prvem odstavku v 39. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Rok za redne overitve števcev razredov točnosti 0,2 S je tri leta. Rok za redne overitve števcev razredov točnosti 0,5 S je šest let.«
3. člen
V 41. členu se število »1/3« nadomesti s številom »2/3«, za besedama »točnosti merila« pa se doda besedilo »(merilna negotovost preskusnega sistema ne sme preseči 1/3 največjega dopustnega pogreška števca)«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-23/2006
Ljubljana, dne 29. septembra 2006
EVA 2006-3211-0077
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina