Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil, stran 8680.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in prvega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o splošnem označevanju predpakiranih živil
1. člen
V Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05 in 64/05 – popr.) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »in Direktive Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebuje kinin in kofein (UL L št. 191 z dne 19. 7. 2002, str. 20)« nadomesti z besedilom », Direktive Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebuje kinin in kofein (UL L št. 191 z dne 19. 7. 2002, str. 20) in Direktive Komisije 2005/26/ES z dne 21. marca 2005 o določitvi seznama živilskih sestavin ali snovi, začasno izključenih iz Priloge IIIa Direktive 2000/13/ES (UL L št. 75 z dne 22. 3. 2005, str. 33)«.
2. člen
V 38. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določeni izdelki iz sestavin, ki so navedene v prilogi 4 tega pravilnika, začasno do roka, določenega s tem pravilnikom, ne smejo navesti na označbi živila.
(5) Izdelki iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi 6 tega pravilnika.«
3. člen
V prilogi 5 se besedilo »Slaščice ali pijače, ki vsebujejo 100 mg/kg ali več glicirizinske kisline« nadomesti z besedilom »Sladkorni izdelki ali pijače, ki vsebujejo 100 mg/kg ali več glicirizinske kisline« in besedilo »Slaščice ali pijače, ki vsebujejo 4 g/kg ali več glicirizinske kisline« nadomesti z besedilom »Sladkorni izdelki, ki vsebujejo 4 g/kg ali več glicirizinske kisline«.
4. člen
(1) Za prilogo 5 se doda nova priloga 6.
(2) Priloga, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje prilogo 6.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Izdelki, navedeni v prilogi 6, se ne smejo navajati na označbi živil do 25. novembra 2007.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. novembra 2005.
Št. 324-01-25/2005
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA 2005-2311-0205
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
 PRILOGA

 PRILOGA 6

+-------------------------+--------------------------------------+
| SESTAVINE       | IZDELKI IZ SESTAVIN         |
+-------------------------+--------------------------------------+
|Žita, ki vsebujejo gluten| Glukozni sirupi na osnovi pšenice, |
|             | vključno z dekstrozo; maltodekstrini|
|             | na osnovi pšenice; glukozni sirupi |
|             | na osnovi ječmena; žita, ki se   |
|             | uporabljajo pri destilatih za žganja|
+-------------------------+--------------------------------------+
| Jajca         | Lizocim (proizveden iz jajc), ki se |
|             | uporablja za vino; albumin     |
|             | (proizveden iz jajc), ki se     |
|             | uporablja kot sredstvo za bistrenje |
|             | vina in jabolčnika         |
+-------------------------+--------------------------------------+
| Ribe          | Ribja želatina, ki se uporablja kot |
|             | nosilna snov za vitamine in arome, |
|             | ribja želatina ali želatina iz   |
|             | ribjih mehurjev, ki se uporabljajo |
|             | kot sredstvo za bistrenje vina in  |
|             | jabolčnika             |
+-------------------------+--------------------------------------+
| Soja          | Povsem rafinirano sojino olje in  |
|             | maščobe; naravne zmesi tokoferola  |
|             | (E306); naravni D-alfa-tokoferol,  |
|             | naravni D-alfa-tokoferol acetat,  |
|             | naravni D-alfa-tokoferol sukcinat iz|
|             | soje, rastlinski steroli in estri  |
|             | rastlinskih sterolov iz sojinega  |
|             | olja, rastlinski estri stanola,   |
|             | proizvedeni iz sterolov iz sojinega |
|             | olja                |
+-------------------------+--------------------------------------+
| Mleko         | Sirotka, ki se uporablja pri    |
|             | destilatih za žganja; laktitol;   |
|             | proizvodi iz mleka (kazein), ki se |
|             | uporabljajo kot sredstvo za     |
|             | bistrenje jabolčnika in vina    |
+-------------------------+--------------------------------------+
| Oreški         | Oreški, ki se uporabljajo pri    |
|             | destilatih za žganja; oreški    |
|             | (mandlji, orehi), ki se uporabljajo |
|             | (kot arome) za žganja        |
+-------------------------+--------------------------------------+
| Zelena         | Olje iz listov in semen zelene;   |
|             | oljna smola iz semen zelene     |
+-------------------------+--------------------------------------+
| Gorčica        | Gorčično olje; olje iz gorčičnega  |
|             | semena; oljna smola iz gorčičnega  |
|             | semena               |
+-------------------------+--------------------------------------+

AAA Zlata odličnost