Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005

Kazalo

252. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila, stran 545.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila
1. člen
V Pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 43/04) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 40 z dne 11. 2. 1989, str. 27, z vsemi spremembami), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35 ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (UL L št. 237 z dne 10. 9. 1994, str. 3, z vsemi spremembami), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (UL L št. 237 z dne 10. 9. 1994, str. 13) in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L št. 61 z dne 18. 3. 1995, str. 1, z vsemi spremembami).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za vino, pomožna tehnološka sredstva (ekstrakcijska topila), fitofarmacevtska sredstva, arome, snovi, ki se dodajajo živilom kot hranila oziroma za obogatitev hranilne vrednosti živil (npr. vitamini, minerali, mikroelementi), ki so urejeni s posebnimi predpisi.«.
3. člen
V 3. členu se 17. točka spremeni tako, da se glasi:
»17. stabilizatorji so snovi, ki vzdržujejo fizikalno-kemično stanje živila, vključno s snovmi, ki vzdržujejo homogeno razpršenost dveh ali več snovi, ki se v živilu ne mešajo med seboj, snovi, ki stabilizirajo, ohranjajo ali poudarijo obstoječo barvo živila, ter snovi, ki povečajo sposobnost vezave živila in ki v rekonstituiranem živilu omogočajo vezavo delcev živila z nastankom navzkrižnih povezav med beljakovinami;«.
4. člen
V 9. členu se datum »1. julijem 1994« nadomesti z datumom »1. januarjem 1992«.
5. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če so bili aditivi karagenan E407, E407a in pektin E440 standardizirani s sladkorji, so lahko v prometu samo, če je ta podatek naveden na embalaži poleg specifičnega imena in E številke.«.
6. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na označbi namiznega sladila, ki vsebuje poliole oziroma aspartam, mora biti navedeno naslednje opozorilo:
– polioli: »prekomerno uživanje lahko povzroča laksativne učinke«,
– aspartam: »vsebuje vir fenilalanina« in
– soli aspartama ali acesulfama: »vsebuje vir fenilalanina«.«.
7. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena so aditivi, razen barvil in sladil, v sestavljenem živilu dovoljeni v takšni količini, ki je dovoljena za aditive, razen barvil in sladil, v eni od sestavin sestavljenega živila.
(2) V živilu, kateremu je bila dodana aroma, so aditivi, razen barvil in sladil, dovoljeni v količini, ki je dovoljena v skladu s tem pravilnikom in so bili preneseni v živilo preko arome, pod pogojem, da aditivi, razen barvil in sladil, nimajo tehnološkega učinka v končnem živilu.
(3) Aditivi, razen barvil in sladil, so dovoljeni v živilu, če je živilo namenjeno samo za pripravo sestavljenega živila, v takšni količini, da sestavljeno živilo izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
(4) Vsebnost aditivov, razen barvil in sladil, v aromah je omejena do najmanjše dovoljene vsebnosti, ki je potrebna, da se zagotovi varnost in kakovost arom in omogoči njihovo shranjevanje. Prisotnost aditivov, razen barvil in sladil, v aromah ne sme zavajati kupcev ali predstavljati nevarnosti za njihovo zdravje. Če imajo aditivi, razen barvil in sladil, zaradi dodajanja arome, ki vsebuje dovoljene aditive, razen barvil in sladil, tehnološki učinek v živilu, se štejejo kot aditiv, razen barvil in sladil, v živilu in ne kot aditiv, razen barvil in sladil, v aromi.«.
8. člen
(1) V prilogi 1 pri številki aditiva »E 950« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Polnovredni pripravki za kontrolo telesne teže namenjeni zamenjavi celotnega dnevnega vnosa hrane ali celotnega obroka« nadomesti z besedilom »Živila, namenjena za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v skladu s predpisom o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže«.
(2) Pri številki aditiva »E 950« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Polnovredni pripravki in prehranska dopolnila za uporabo po zdravstvenim nadzorom« nadomesti z besedilom »Dietna živila za posebne zdravstvene namene v skladu s predpisom o živilih za posebne zdravstvene namene«.
(3) Pri številki aditiva »E 950« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v tekoči obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(4) Pri številki aditiva »E 950« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v trdni obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(5) Pri številki aditiva »E 950« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila na osnovi vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih na osnovi vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje«.
(6) Pri številki aditiva »E 951« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« doda besedilo:
+----+---------------------+----------------------+
|  |  »- Essoblaten   |  1000mg/kg«.    |
+----+---------------------+----------------------+
a) (7) Pri številki aditiva »E 951« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo
a) »Polnovredni pripravki za kontrolo telesne teže, namenjeni zamenjavi celotnega dnevnega vnosa hrane ali posameznega obroka« nadomesti z besedilom »Živila, namenjena za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v skladu s predpisom o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže«.
(8) Pri številki aditiva »E 951« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Polnovredni pripravki in prehranska dopolnila za uporabo pod zdravstvenim kontroloom« nadomesti z besedilom »Dietna živila za posebne zdravstvene namene v skladu s predpisom o živilih za posebne zdravstvene namene«.
(9) Pri številki aditiva »E 951« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v tekoči obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(10) Pri številki aditiva »E 951« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v trdni obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(11) Pri številki aditiva »E 951« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila na osnovi vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih na osnovi vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje«.
(12) Pri številki aditiva »E 952« se pri vrsti živila »Brezalkoholne pijače« pri besedilu »Aromatizirane pijače z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja, proizvedene na osnovi vode« in besedilu »Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega slakorja« največji dovoljeni odmerek »400mg/l« nadomesti z največjim dovoljenim odmerkom »250mg/l«.
(13) Pri številki aditiva »E 952« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« črta besedilo:
+-----+--------------------------------------------------------+--------------+
|   |»- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja      |  500mg/kg |
+-----+--------------------------------------------------------+--------------+
|   |- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali posušenega   |  500mg/kg |
|   |sadja z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega |       |
|   |sladkorja                        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+--------------+
|   |- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano     |  500mg/kg |
|   |energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |       |
+-----+--------------------------------------------------------+--------------+
|   |- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja         |  1500mg/kg |
+-----+--------------------------------------------------------+--------------+
|   |- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez  |  250mg/kg |
|   |dodanega sladkorja                   |       |
+-----+--------------------------------------------------------+--------------+
|   |- Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega sladkorja  |  2500   |
|   |                            |mg/kg«.    |
+-----+--------------------------------------------------------+--------------+
b) (14) Pri številki aditiva »E 952« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo
b) »Polnovredni pripravki za kontrolo telesne teže namenjeni zamenjavi celotnega dnevnega vnosa hrane ali posameznega obroka« nadomesti z besedilom »Živila, namenjena za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v skladu s predpisom o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže«.
(15) Pri številki aditiva »E 952« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Polnovredni pripravki in prehranska dopolnila za uporabo po zdravstvenim nadzorom« nadomesti z besedilom »Dietna živila za posebne zdravstvene namene v skladu s predpisom o živilih za posebne zdravstvene namene«.
(16) Pri številki aditiva »E 952« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v tekoči obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(17) Pri številki aditiva »E 952« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v trdni obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
c) (18) Pri številki aditiva »E 954« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo
c) »Polnovredni pripravki za kontrolo telesne teže namenjeni zamenjavi celotnega dnevnega vnosa hrane ali posameznega obroka« nadomesti z besedilom »Živila, namenjena za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v skladu s predpisom o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže«.
(19) Pri številki aditiva »E 954« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Polnovredni pripravki in prehranska dopolnila za uporabo po zdravstvenim nadzorom« nadomesti z besedilom »Dietna živila za posebne zdravstvene namene v skladu s predpisom o živilih za posebne zdravstvene namene«.
(20) Pri številki aditiva »E 954« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v tekoči obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(21) Pri številki aditiva »E 954« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v trdni obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(22) Pri številki aditiva »E 954« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila na osnovi vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih na osnovi vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje«.
d) (23) Pri številki aditiva »E 959« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo
d) »Polnovredni pripravki za kontrolo telesne teže namenjeni zamenjavi celotnega dnevnega vnosa hrane ali posameznega obroka« nadomesti z besedilom »Živila, namenjena za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v skladu s predpisom o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže«.
(24) Pri številki aditiva »E 959« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v tekoči obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(25) Pri številki aditiva »E 959« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v trdni obliki« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih«.
(26) Na koncu priloge, pred opombami, se doda besedilo, ki se glasi:
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|»E |Sukraloza  |Brezalkoholne pijače              |     |
|955 |       |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Aromatizirane pijače z znižano energijsko   | 300mg/l|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,    |     |
|  |       | proizvedene na osnovi vode          |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali| 300mg/l|
|  |       | sadnega soka, z znižano energijsko vrednostjo |     |
|  |       | ali brez dodanega sladkorja          |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |Deserti in podobni izdelki           |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Aromatizirani deserti z znižano energijsko  | 400mg/kg|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov | 400mg/kg|
|  |       | z znižano energijsko vrednostjo ali brez   |     |
|  |       | dodanega sladkorja              |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sadni in zelenjavni deserti z znižano     | 400mg/kg|
|  |       | energijsko vrednostjo ali brez dodanega    |     |
|  |       | sladkorja                   |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo| 400mg/kg|
|  |       | ali brez dodanega sladkorja          |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko  | 400mg/kg|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko | 400mg/kg|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz   |   200|
|  |       | škroba, določenih okusov, predpakirani,    |  mg/kg|
|  |       | posušeni in preliti oreški          |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |Sladkorni izdelki                |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja   |   1000|
|  |       |                        |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali    |   800|
|  |       | posušenega sadja z znižano energijsko     |  mg/kg|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano |   1000|
|  |       | energijsko vrednostjo ali brez dodanega    |  mg/kg|
|  |       | sladkorja                   |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Korneti in vaflji za sladoled brez dodanega  |   800|
|  |       | sladkorja                   |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Essoblaten                  |   800|
|  |       |                        |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega  | 400 mgkg|
|  |       | sadja ali masti z znižano energijsko     |     |
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot|   400|
|  |       | 15% vlaknin in najmanj 20% otrobov z znižano |  mg/kg|
|  |       | energijsko vrednostjo ali brez dodanega    |     |
|  |       | sladkorja                   |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega   |   2400|
|  |       | sladkorja                   |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Močno aromatizirane osvežujoče pastile za grlo|   1000|
|  |       | brez dodanega sladkorja            |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja     |   3000|
|  |       |                        |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Bonboni v obliki tablet z znižano energijsko |   200|
|  |       | vrednostjo                  |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Jabolčni in hruškov mošt           | 50 mg/l|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne | 250 mg/l|
|  |       | pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega |     |
|  |       | mošta, alkoholne pijače ali vina       |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15  | 250 mg/l|
|  |       | vol.% alkohola                |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem   | 250 mg/l|
|  |       | vsebnost alkohola ne presega 1,2 vol.%    |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       | Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table | 250 mg/l|
|  |       | beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici),  |     |
|  |       | razen za pivo zgornjega vrenja »Obergariges  |     |
|  |       | Einfach Bier«                 |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Piva z minimalno kislostjo 30         | 250mg/l|
|  |       | miliekvivalentov, izraženih kot NaOH     |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Temna piva vrste »oud bruin«         | 250 mg/l|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Maloenergijsko pivo              | 10 mg/l|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali |   320|
|  |       | brez dodanega sladkorja            |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano  |   400|
|  |       | energijsko vrednostjo ali brez dodanega    |  mg/kg|
|  |       | sladkorja                   |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Džemi, želeji in marmelade z znižano     |   400|
|  |       | energijsko vrednostjo             |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z  |   400|
|  |       | znižano energijsko vrednostjo         |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave  |   180|
|  |       |                        |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Feinkostsalat                 |   140|
|  |       |                        |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in  |   120|
|  |       | ribjih marinad, rakov in školjk        |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Juhe z znižano energijsko vrednostjo     | 45 mg/l|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Omake                     |   450|
|  |       |                        |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Gorčica                    |   140|
|  |       |                        |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Fini pekovski izdelki za posebne prehranske  |   700|
|  |       | namene                    |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Živila, namenjena za uporabo v energijsko   |   320|
|  |       | omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v |  mg/kg|
|  |       | skladu predpisom o živilih, namenjenih za   |     |
|  |       | uporabo v energijsko omejenih dietah za    |     |
|  |       | zmanjšanje telesne teže            |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Dietna živila za posebne zdravstvene namene v |   400|
|  |       | skladu predpisom o živilih za posebne     |  mg/kg|
|  |       | zdravstvene namene              |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Prehranska dopolnila v tekoči obliki, kot   | 240 mg/l|
|  |       | definirano v skladu predpisom o prehranskih  |     |
|  |       | dopolnilih                  |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu |   800|
|  |       | predpisom o prehranskih dopolnilih      |  mg/kg|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Prehranska dopolnila v skladu predpisom o   |   2400|
|  |       | prehranskih dopolnilih na osnovi vitaminov  |  mg/kg|
|  |       | in /ali mineralov v obliki sirupov ali za   |     |
|  |       | žvečenje                   |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|E  |Soli     |Brezalkoholne pijače              |     |
|962 |aspartam-  |                        |     |
|  |acesulfama* |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Aromatizirane pijače z znižano energijsko   | 350 mg/l|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,    |   (a)|
|  |       | proizvedene na osnovi vode          |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali| 350 mg/l|
|  |       | sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo |   (a)|
|  |       | ali brez dodanega sladkorja          |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |Deserti in podobni izdelki           |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Aromatizirani deserti z znižano energijsko  |   350|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,    |  mg/kg|
|  |       | proizvedeni na osnovi vode          |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov |   350|
|  |       | z znižano energijsko vrednostjo ali brez   |  mg/kg|
|  |       | dodanega sladkorja              |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sadni in zelenjavni deserti z znižano     |   350|
|  |       | energijsko vrednostjo ali brez dodanega    |  mg/kg|
|  |       | sladkorja                   |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo|   350|
|  |       | ali brez dodanega sladkorja          |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko  |   350|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Deserti na osnovi z znižano energijsko    |   350|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz   |   500|
|  |       | škroba, določenih okusov, predpakirani,    |  mg/kg|
|  |       | posušeni in preliti oreški          |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |Sladkorni izdelki                |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |                        |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja   |   500|
|  |       |                        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali    |   500|
|  |       | posušenega sadja z znižano energijsko     |  mg/kg|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano |   1000|
|  |       | energijsko vrednostjo ali brez dodanega    |  mg/kg|
|  |       | sladkorja                   |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Essoblaten                  |   1000|
|  |       |                        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega  |   1000|
|  |       | sadja ali masti z znižano energijsko     |  mg/kg|
|  |       | vrednostjo ali brez dodanega sladkorja    |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot|   1000|
|  |       | 15% vlaknin in najmanj 20% otrobov z znižano |  mg/kg|
|  |       | energijsko vrednostjo ali brez dodanega    |   (b)|
|  |       | sladkorja                   |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega   |   2500|
|  |       | sladkorja                   |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja     |   2000|
|  |       |                        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Jabolčni in hruškov mošt           | 350 mg/l|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne | 350 mg/l|
|  |       | pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega |   (a)|
|  |       | mošta, alkoholne pijače ali vina       |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15  | 350 mg/l|
|  |       | vol.% alkohola                |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem   | 350 mg/l|
|  |       | vsebnost alkohola ne presega 1,2 vol.%    |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table | 350 mg/l|
|  |       | beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici),  |   (a)|
|  |       | razen za pivo zgornjega vrenja »Obergariges  |     |
|  |       | Einfach Bier«                 |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Piva z minimalno kislostjo 30         | 350 mg/l|
|  |       | miliekvivalentov, izraženih kot NaOH     |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Temna piva vrste »oud bruin«         | 350 mg/l|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Maloenergijsko pivo              | 25 mg/l|
|  |       |                        |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali |   800|
|  |       | brez dodanega sladkorja            |  mg/kg|
|  |       |                        |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano  | 350 mg/l|
|  |       | energijsko vrednostjo ali brez dodanega    |   (a)|
|  |       | sladkorja                   |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Džemi, želeji in marmelade z znižano     |   1000|
|  |       | energijsko vrednostjo             |  mg/kg|
|  |       |                        |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z  |   350|
|  |       | znižano energijsko vrednostjo         |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave  |   200|
|  |       |                        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Feinkostsalat                 |   350|
|  |       |                        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in  |   200|
|  |       | ribjih marinad, rakov in školjk        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Juhe z znižano energijsko vrednostjo     |   110|
|  |       |                        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Omake                     |   350|
|  |       |                        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Gorčica                    |   350|
|  |       |                        |  mg/kg|
|  |       |                        |   (b)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Fini pekovski izdelki za posebne prehranske  |   1000|
|  |       | namene                    |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Živila, namenjena za uporabo v energijsko   |   450|
|  |       | omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže v |  mg/kg|
|  |       | skladu s predpisom o živilih, namenjenih za  |   (a)|
|  |       | uporabo v energijsko omejenih dietah za    |     |
|  |       | zmanjšanje telesne teže            |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Dietna živila za posebne zdravstvene namene v |   450|
|  |       | skladu s predpisom o živilih za posebne    |  mg/kg|
|  |       | zdravstvene namene              |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu |   350|
|  |       | s predpisom o prehranskih dopolnilih     |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s|   500|
|  |       | predpisom o prehranskih dopolnilih      |  mg/kg|
|  |       |                        |   (a)|
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
|  |       |- Prehranska dopolnila v skladu s predpisom o  |   2000|
|  |       | prehranskih dopolnilih na osnovi vitaminov  |  mg/kg|
|  |       | in /ali mineralov v obliki sirupov ali za   |   (a)|
|  |       | žvečenje                   |     |
+----+-------------+------------------------------------------------+---------+
 
   * Največji dovoljeni odmerek za sol aspartam-aceselfama izhaja iz
največjih dovoljenih odmerkov za njegove sestavne dele, aspartam (E 951) in
kalijev acesulfam (E 950). Največji dovoljeni odmerk aspartama (E 951) in
acesulfama (E950) ne sme biti presežen ne z uporabo soli aspartam-acesulfama
niti ne v kombinaciji z E 950 ali E 951.
(a) Mejna vrednosti za kalijev acesulfam ekvivalenti.
(b) Mejna vrednosti za aspartam ekvivalenti.«.
9. člen
(1) V prilogi 2.1 se v 6. točki beseda »kondenziranem« nadomesti z besedo »konzerviranem«.
(2) 17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. Sadni sok (po predpisu o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov) in sadni nektar ter zelenjavni sok«.
(3) 19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. Ekstra džemi, ekstra želeji, domača marmelada, ekstra domača marmelada in sladka kostanjeva kaša (po predpisu o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše), Creme de pruneaux«.
(4) 21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. Izdelki na osnovi kakava in sestavine čokolade v čokoladnih izdelkih (po predpisu o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov)«.
10. člen
V prilogi 2.2 se besedilo vrste živila »Džemi, želeji in marmelade ter drugi podobni sadni izdelki, vključno z znižano energijsko vrednostjo, definirano v Direktivi 79/693/EGS« nadomesti z besedilom »Džemi, želeji, marmelade in žele marmelade ter drugi podobni sadni izdelki, vključno z znižano energetsko vrednostjo, skladno s predpisom o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše«.
11. člen
(1) V prilogi 3 se pri aditivu številka »E 170«« besedilo specifičnega imena »kalcijevi karbonati i) kalcijev karbonat ii) kalcijev hidrogenkarbonat« nadomesti z besedilom »kalcijev karbonat«.
(2) Pri številki aditiva »E 466« se pri specifičnem imenu doda specifično ime »celulozni gumi«.
(3) Pri številki aditiva »E 469« se pri specifičnem imenu doda specifično ime »encimatsko hidroliziran celulozni gumi«.
12. člen
(1) V prilogi 4 se besedilo aditiva − specifično ime »E 170 kalcijevi karbonati« se nadomesti z besedilom »E 170 kalcijev karbonat«.
(2) Besedilo vrste živila »Kakav in izdelki iz čokolade, kot so definirani v Direktivi 73/241/EGS« se nadomesti z besedilom: »Kakavovi in čokoladni izdelki, kot so definirani v predpisu o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov« in doda se besedilo:
+-------------------+---------------------------------------+-----------------+
|          |»E 472c Estri citronske kisline mono in|quantum     |
|          |digliceridov maščobnih kislin     |satis«.     |
+-------------------+---------------------------------------+-----------------+
(3) Besedilo vrste živila »Sadni sokovi in nektarji, kot so definirani v Direktivi 39/77/EGS« se nadomesti z besedilom: »Sadni sokovi in nektarji, kot so definirani v predpisu o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov«.
(4) Besedilo vrste živila »Ananasov sok, kot je definiran v Direktivi 93/77/EGS« se nadomesti z besedilom »Ananasov sok, kot je definiran v predpisu o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov«.
(5) Besedilo vrste živila »Nektarji, kot so definirani v Direktivi 93/77/EGS« se nadomesti z besedilom »Nektarji, kot so definirani v predpisu o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov«.
(6) Besedilo vrste živila »Grozdni sok, kot je definiran v Direktivi 93/77/EGS« se nadomesti z besedilom »Grozdni sok, kot je definiran v predpisu o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov«.
(7) Besedilo vrste živila »Sadni sokovi, kot so definirani v Direktivi 93/77/EGS« se nadomesti z besedilom »Sadni sokovi, kot so definirani v predpisu o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov«.
(8) Besedilo vrste živila »Ekstra džem in ekstra žele, kot so definirani v Direktivi 79/693/EGS« se nadomesti z besedilom »Ekstra džem in ekstra žele, kot so definirani v predpisu o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše«.
(9) Besedilo vrste živila »Džemi, želeji in marmelade ter drugi podobni sadni namazi, vključno z izdelki z znižano energijsko vrednostjo, kot so definirani v Direktivi 79/639/EGS ter drugi podobni sadni namazi, vključno z izdelki z znižano energijsko vrednostjo« se nadomesti z besedilom »Džemi, želeji in marmelade ter drugi podobni sadni namazi, vključno z izdelki z znižano energijsko vrednostjo, kot so definirani v predpisu o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše«.
(10) Besedilo vrste živila »Delno dehidrirano in dehidrirano mleko, kot je definirano v Direktivi 76/118/EGS« se nadomesti z besedilom »Delno dehidrirano in dehidrirano mleko, kot je definirano v predpisu o dehidriranem konzerviranem mleku«.
(11) Pri vrsti živila »Zamrznjeno in globoko zamrznjeno nepredelano sadje in zelenjava; predpakirano, ohlajeno nepredelano sadje in zelenjava, za takojšnje uživanje in predpakiran, nepredelan olupljen krompir« se za besedilom »E 300 askorbinska kislina« doda besedilo:
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|          |»E 296  Jabolčna kislina |quantum  satis  (samo  za|
|          |              |olupljen krompir)«.     |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
(12) Pri vrsti živila »Sadni kompot« se za besedilom »E 332 nalijev citrat« doda besedilo:
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|          |»E 440  pektin      |quantum  satis  (samo  za|
|          |E 509  kalcijev klorid  |kompot iz sadja, razen iz  |
|          |              |jabolk)«.          |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
(13) Pri vrsti živila »Mozzarella in sirotkin sir« se za besedilom »E 330 citronska kislina« doda besedilo:
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|          |»E 460ii Celuloza v prahu |quantum  satis  (samo  za|
|          |              |nariban sir in sir v    |
|          |              |lističih)«.         |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
(14) Na koncu priloge se doda besedilo:
+--------------------+---------------------------+---------------------------+
|»UVT kozje mleko  |E 331  Natrijev citrat  |4 g/l           |
|          |              |              |
+--------------------+---------------------------+---------------------------+
|Kostanj v tekoči  |E 410  Gumi iz zrn    |quantum satis«.      |
|obliki       |E 412  rožičevca     |              |
|          |E 415  Guar gumi     |              |
|          |     Ksantan gumi   |              |
+--------------------+---------------------------+---------------------------+
13. člen
(1) V prilogi 5 se v 1. delu z naslovom »Sorbati, benzoati in p-hidroksibenzoati« besedilo vrste živila »Delno pečeni, predpakirani pekovski izdelki, namenjeni za neposredno prodajo potrošniku« nadomesti z besedilom »Delno pečeni, predpakirani pekovski izdelki, namenjeni za neposredno prodajo potrošniku in kruh z znižano energijsko vrednostjo, namenjen za neposredno prodajo potrošniku«.
(2) Na koncu 1. dela priloge se doda besedilo:
+---------------------+-------+-------+--------+---------+---------+----------+
|»Kuhani repi rakov  | 2000 |    |    |     |     |     |
|in predpakirani   |    |    |    |     |     |     |
|marinirani kuhani  |    |    |    |     |     |     |
|mehkužci       |    |    |    |     |     |     |
+---------------------+-------+-------+--------+---------+---------+----------+
|Arome        |    |    |    | 1500«. |     |     |
+---------------------+-------+-------+--------+---------+---------+----------+
(3) V 2. delu priloge z naslovom »Žveplov dioksid in sulfiti« se besedilo vrste živila »Džem, žele in marmelada, definirani v Direktivi 79/693/EGS, (razen ekstra džema in ekstra želeja) in drugi podobni sadni namazi, vključno z izdelki z znižano energijsko vrednostjo« nadomesti z besedilom »Džem, žele in marmelada, definirani v predpisu o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše, razen ekstra džema in ekstra želeja) in drugi podobni sadni namazi, vključno z izdelki z znižano energijsko vrednostjo«.
(4) V 4. delu priloge z naslovom »Drugi antioksidanti« se besedilo vrste živila »Polkonzervirani in konzervirani mesni izdelki« nadomesti z besedilom »Sušeni mesni izdelki in konzervirani mesni izdelki«.
(5) Na koncu 4. dela priloge se doda besedilo:
+-------+-----------------------+----------------------+----------------------+
|»E 310 |propil galat      |Eterična olja     |1000 (galati in BHA, |
|E 311 |oktil galat      |           |posamezno ali v    |
|E 312 |dodecil galat     |           |kombinaciji)     |
+-------+-----------------------+----------------------+----------------------+
|E 320 |butiliran       |Arome, razen eteričnih|100 (galati, posamezno|
|    |hidroksianizol     |olj          |ali v kombinaciji) ali|
|    |(BHA)         |           |200 (BHA)«.      |
+-------+-----------------------+----------------------+----------------------+
14. člen
(1) V prilogi 6 se pri aditivu številka »E 450« črta besedilo:
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
|    |              |  »Jabolčni mošt in hruškov|2 g/l«.  |
|    |              |mošt            |      |
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
(2) Pri vsakemu aditivu od številke »E 338« do številke »E452« se doda besedilo:
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
|    |              |»Arome           |40 g/kg«. |
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
(3) Pri aditivu številka »E 416« se za besedilom vrste živila »Žvečilni gumi« doda besedilo:
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
|    |              |»Arome           |50 g/kg«. |
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
(4) Pri vsakemu aditivu od številke »E 432« do številke »E 436« se doda besedilo:
+--------+---------------------------+-----------------------------+----------+
|    |              |»Arome, razen tekoče arome  10 g/kg  |
|    |              |dima in arome na osnovi   |     |
|    |              |oljnih smol začimb*     1 g/kg   |
|    |              |Živila, ki vsebujejo tekoče |     |
|    |              |arome dima in arome na    |     |
|    |              |osnovi oljnih smol začimb  |     |
+--------+---------------------------+-----------------------------+----------+
 
   *Oljne smole začimb se opredelijo kot izvlečki začimb iz katerih se z
ekstrakcijo izpareva topilo, pri čemer nastane mešanica vnetljivega olja in
smolnate snovi iz začimbe.«.
(5) Pri aditivu številka »E 442« se besedilo vrste živila »Kakav in izdelki iz čokolade, definirani v Direktivi 73/241/EGS, vključno z nadevi« nadomesti z besedilom »Kakav in izdelki iz čokolade, definirani v predpisu o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov«.
(6) Pri številki aditiva »E 444« se za besedilom vrste živila »Brezalkoholne aromatizirane motne pijače« doda besedilo:
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
|    |              |»Aromatizirane motne    |300    |
|    |              |alkoholne pijače z manj kot |mg/kg«.  |
|    |              |15 vol% alkohola      |      |
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
(7) Pri aditivu številka »E 459« se za besedilom vrste živila »Živila v obliki tablet in dražejev« doda besedilo:
+--------+----------------+-----------------------------------+---------------+
|    |        |»Inkapsulirane arome v:      |        |
|    |        |– aromatizirani čaji in      |500 mg/l    |
|    |        |aromatizirani instantni napitki v |        |
|    |        |prahu               |1 g/kg v    |
|    |        |– aromatizirani prigrizki     |živilih, kot  |
|    |        |                  |se zaužijejo  |
|    |        |                  |ali      |
|    |        |                  |rekonstituirajo|
|    |        |                  |glede na    |
|    |        |                  |navodila    |
|    |        |                  |proizvajalca«. |
+--------+----------------+-----------------------------------+---------------+
(8) Pri številki aditiva »E 551« se za besedilom vrste živila »Posušena živila v prahu (vključno s sladkorji)« doda besedilo:
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
|    |              |»Arome           |50 g/kg«. |
+--------+---------------------------+----------------------------+-----------+
(9) Pri aditivu številka »E 900« se besedilo vrste živila »Džemi, želeji in marmelade, definirani v Direktivi 79/693/EGS in podobni sadni namazi, vključno z znižano energijsko vrednostjo« nadomesti z besedilom »Džemi, želeji in marmelade, definirani v predpisu o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše in podobni sadni namazi, vključno z znižano energijsko vrednostjo«.
(10) Pri aditivu številka »E 900« se za besedilom vrste živila »Jabolčni mošt, razen cidre bouche« doda besedilo:
+--------+---------------------+----------------------------------+-----------+
|    |           |»Arome              |10 mg/kg«. |
+--------+---------------------+----------------------------------+-----------+
(11) Številka aditiva »E 903« in specifično ime »karnauba vosek« se črtata.
(12) Pri aditivu številka »E 904« se za besedilom vrste živila »Breskve in ananas (samo površinska obdelava)« doda besedilo:
+--------+-------------+------------------------------+-----------------------+
|»E 903 |Karnauba   |Samo kot sredstvo za     |            |
|    |vosek    |glaziranje:          |500 mg/kg       |
|    |       |– Sladkorni izdelki (vključno |1200 mg/kg (samo za  |
|    |       |s čokolado)          |žvečilni gumi)     |
|    |       |               |200 mg/kg       |
|    |       |– Drobno pekovsko pecivo,   |200 mg/kg       |
|    |       |oblito s čokolado       |200 mg/kg       |
|    |       |– Prigrizki          |200 mg/kg       |
|    |       |– Oreščki           |200 mg/kg       |
|    |       |– Kava v zrnju        |200 mg/kg«.      |
|    |       |– Prehranska dopolnila    |            |
|    |       |– Sveži citrusi, melone,   |            |
|    |       |jabolka, hruške, breskve in  |            |
|    |       |ananas (samo površinska    |            |
|    |       |obdelava)           |            |
|    |       |               |            |
+--------+-------------+------------------------------+-----------------------+
(13) Na koncu priloge se doda besedilo:
+--------+----------+-----------+---------------------------+-----------------+
|»E 943a |Butan   |      |Žvečilni gumi       |Quantum satis  |
|E 943b |Izo-butan |      |              |         |
|E 944  |Propan  |      |              |         |
+--------+----------------------+---------------------------+-----------------+
|E 907  |Hidrogenirani poli-1- |Kot sredstvo za glaziranje:|         |
|    |decen         |– sladkornih izdelkov   |2 g/kg      |
|    |           |– sušenega sadja      |2 g/kg      |
+--------+----------------------+---------------------------+-----------------+
|    |           |              |         |
|    |           |              |         |
|    |           |              |         |
+--------+----------------------+---------------------------+-----------------+
|E 1505 |Trietil citrat    |Arome           |3 g/kg iz vseh  |
|E 1517 |Glicerol diacetat   |              |virov v živilih, |
|E 1518 |Glicerol triacetat  |              |kot se zaužijejo |
|E 1520 |(triacetil)      |              |ali       |
|    |propan-1,2-diol    |              |rekonstituirajo |
|    |(propilen glikol)   |              |glede na navodila|
|    |           |              |proizvajalca:  |
|    |           |              |posamezno ali v |
|    |           |              |kombinaciji. V  |
|    |           |              |primeru pijač je |
|    |           |              |najvišja     |
|    |           |              |dovoljena    |
|    |           |              |vsebnost E 1520 |
|    |           |              |1g/l.      |
+--------+----------------------+---------------------------+-----------------+
|E    |Benzil alkohol    |Arome za          |         |
|1519  |           |– likerje, aromatizirana  |100 mg/l     |
|    |           |vina, aromatizirane pijače |         |
|    |           |na osnovi vina in     |         |
|    |           |aromatizirane mešane pijače|250 mg/kg iz vseh|
|    |           |na osnovi vina       |virov v živilih, |
|    |           |– sladkorne izdelke,    |kot se zaužijejo |
|    |           |vključno s čokolado in   |ali       |
|    |           |drobnim pekovskim pecivom |rekonstituirajo |
|    |           |              |glede na navodila|
|    |           |              |proizvajalca«.  |
+--------+----------------------+---------------------------+-----------------+
15. člen
(1) V prilogi 7 se pri aditivu številka »E 468« za specifičnim imenom »zamrežena natrijeva karboksimetil celuloza« doda besedilo »,zamrežena celulozna guma«.
(2) Na koncu priloge se doda besedilo:
+----+------------------+-----------------------------------------------------+
|E  |kalijev      |V E 171 titanov dioksid in E 172 železovo oksidi in |
|555 |aluminijev    |hidroksidi (največ 90% v razmerju do barvila)«.   |
|  |silikat      |                           |
+----+------------------+-----------------------------------------------------+
16. člen
(1) V prilogi 8 se za prvim odstavkom opombe doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Formule za dojenčke in živila za dojenčke in male otroke lahko vsebujejo E 1450 natrijev oktenilsukcinat škroba, kar je posledica dodajanja vitaminskih pripravkov ali pripravkov polinenasičenih maščobnih kislin. Carry over E 1450 v gotovem obroku, pripravljenem za uživanje, ne sme biti večji od 100 mg/kg iz vitaminskih pripravkov in 1000 mg/kg iz pripravkov polinenasičenih maščobnih kislin.«.
(2) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
(3) Naslov priloge »4. Aditivi, razen barvil in sladil, dovoljeni v živilih za dojenčke in male otroke za posebne zdravstvene namene« se spremeni tako, da glasi:
»Aditivi, razen barvil in sladil, dovoljeni v dietnih živilih za dojenčke in male otroke za posebne zdravstvene namene, kot je definirano v predpisu o živilih za posebne zdravstvene namene«.
(4) Na koncu priloge se doda besedilo:
+------+-----------------------------------+-------------------+--------------+
|»E  |citratni estri mono- in      |7,5 g/l prodano  |Od rojstva  |
|472c |digliceridov maščobnih kislin   |kot prah      |naprej«.   |
|   |                  |9 g/l prodano kot |       |
|   |                  |tekočina      |       |
+------+-----------------------------------+-------------------+--------------+
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(1) Sladila in živila, ki vsebujejo sladila, ki niso v skladu s tem pravilnikom, so lahko v prometu najdlje do 29. julija 2005.
(2) Sladila in živila, ki vsebujejo sladila, ki so bila dana v promet pred 29. julijem 2005 in niso v skladu s tem pravilnikom, so lahko v prometu najdlje do 29. januarja 2006.
(3) Aditivi, razen barvil in sladil, in živila, ki vsebujejo aditive, razen barvil in sladil, ki niso v skladu s tem pravilnikom, so lahko v prometu najdlje do 27. januarja 2006.
(4) Aditivi, razen barvil in sladil, in živila, ki vsebujejo aditive, razen barvil in sladil, ki so bili dani v promet pred 27. januarjem 2006 in niso v skladu s tem pravilnikom, so lahko v prometu do porabe zalog.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-69/2004
Ljubljana, dne 25. januarja 2005.
EVA 2004-2311-0317
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.
 
Soglašam!
Minister za zdravje
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost