Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005

Kazalo

234. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 526.

Na podlagi 5. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti sklepata pogodbeni stranki kot predstavniki delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za varstvo okolja Ljubljana
in kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
A N E K S
št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
1. člen
V kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04) se spremeni prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge tako, da se glasi:
»Izhodiščne plače po tarifnih razredih za januar 2005 in dalje znašajo:
+-----------+------+----------------------+
|Tarifni  |RR  |Izhodiščne plače   |
|razred   |   |           |
+-----------+------+-----------+----------+
|      |   |za januar |za julij |
|      |   |2005    |2005   |
+-----------+------+-----------+----------+
|I.     |1,00 |   81.809|  82.717|
+-----------+------+-----------+----------+
|II.    |1,10 |   89.990|  90.989|
+-----------+------+-----------+----------+
|III.    |1,23 |  100.625|  101.742|
+-----------+------+-----------+----------+
|IV.    |1,46 |  119.441|  120.767|
+-----------+------+-----------+----------+
|V.     |1,60 |  130.894|  132.347|
+-----------+------+-----------+----------+
|VI/0    |2,16 |  176.707|  178.669|
+-----------+------+-----------+----------+
|VI/1    |2,40 |  196.342|  198.521|
+-----------+------+-----------+----------+
|VII/0   |2,70 |  220.884|  223.336|
+-----------+------+-----------+----------+
|VII/1   |3,00 |  245.427|  248.151|
+-----------+------+-----------+----------+
|VIII.   |3,50 |  286.332|  289.510|
+-----------+------+-----------+----------+
|IX.    |4,20 |  343.598|  347.411|
+-----------+------+-----------+----------+
2. člen
K prvem odstavku 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Stranki te pogodbe se zavezujeta, da se bo znesek uskladitve za leto 2005 dogovoril do avgusta 2005 in prvič izplačal za avgust 2005.”
3. člen
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje. Tarifna priloga velja do 31. 12. 2005. Pogodbeni stranki bosta do 31. 12. 2005 dogovorili vsebino tarifne priloge za leto 2006.«
4. člen
Ta aneks je sklenjen z dnem njegovega podpisa, velja pa od 1. 1. 2005.
Ljubljana, dne 19. januarja 2005.
Podpisniki delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
 
Podpisniki delojemalcev:
 
Sindikat komunale, varovanja
in poslovanja
z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l. r.
 
Republiški odbor sindikata
komunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l. r.
 
KNSS – Neodvisnost
Vladimir Klobas l. r.
 
GZS Združenje
za varstvo okolja Slovenije
Marijan Jedovnicki l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 19. 1. 2005 pod zap. št. 65/1 in št. spisa 02047-2/2005/2.

AAA Zlata odličnost