Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005

Kazalo

251. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, stran 545.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) ter 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04) se za 37. členom doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena, lahko, do uveljavitve koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, to gospodarsko javno službo opravlja sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki je dejavnost opravljal do uveljavitve te uredbe.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-2/2005/4
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
EVA 2005-2111-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost