Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3283. Uredba o spremembah Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o., stran 7886.

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V Uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00, 55/01, 76/01, 13/02 in 98/02) se prvi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki ustanovitelja in dva člana predstavnika delavcev podjetja.«.
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-34/2005/4
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA 2005-2111-0102
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost