Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005

Kazalo

143. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2005/2006, stran 322.

Na podlagi šestega odstavka 24. člena Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 103/03 in 121/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2005/2006
1. člen
Ta pravilnik določa za vinsko leto 2005/2006:
– povprečno doseženo ceno vina in kalkulativne stroške pridelave vina za izračun vrednosti izpada prihodka v času, ko vinograd ne rodi,
– vrednost točke za izračun stroškov prestrukturiranja,
– najvišjo višino vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino stroškov prestrukturiranja.
2. člen
Povprečna dosežena cena vina je 328,85 SIT na liter vina.
3. člen
Kalkulativni stroški pridelave vina so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, in se določijo glede na dejansko stanje vinograda, ki se krči, pri čemer se upošteva:
– sistem sajenja (terasa ali vertikala),
– gostota sajenja in
– povprečje prijave letnega pridelka grozdja v zadnjih treh letih.
4. člen
Vrednost točke za izračun stroškov prestrukturiranja znaša 33.500 SIT.
5. člen
(1) Najvišja višina vrednosti izpada dohodka v času, ko vinograd ne rodi, znaša 209.400 SIT/ha na leto oziroma skupaj 628.200 SIT/ha.
(2) V primeru, ko je izračunana vrednost izpada dohodka višja od najvišje višine vrednosti izpada dohodka, se upošteva najvišja višina vrednosti izpada dohodka iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(1) Najvišja višina stroškov prestrukturiranja znaša 5,500.000 SIT/ha.
(2) V primeru, ko je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine stroškov prestrukturiranja, se upošteva najvišjo višino stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-1648/2004
Ljubljana, dne 3. januarja 2005.
EVA 2004-2311-0415
Marica Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Priloga: Povprečni kalkulativni stroški pridelave vina (v SIT/liter)

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|       |         Način naprave in št. trsov         |
|       +---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|       |Vertikala|     |     | Terase |     |     |
+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Pridelek   |<3750  |3750-4250 |>4250  |<2750   |2750-3250|>3250   |
|(kg/ha)   |trsov/ha |trsov/ha |trsov/ha |trsov/ha |trsov/ha |trsov/ha |
+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|2500-4000  |296,00  |298,00  |300,00  |283,00  |286,00  |287,00  |
+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|4001-6000  |236,00  |237,00  |239,00  |228,00  |231,00  |231,00  |
+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|6001-8000  |204,00  |205,00  |206,00  |206,00  |203,00  |203,00  |
+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|8001-11000  |182,00  |177,00  |178,00  |206,00  |192,00  |183,00  |
+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|11001-17000 |155,00  |156,00  |158,00  |156,00  |157,00  |157,00  |
+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+

Če je vinograd v ravnini, se uporabijo podatki za vertikalo.

AAA Zlata odličnost