Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1861. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006, stran 4618.

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in v zvezi z 2. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04 in 10/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006
1. člen
Ta odlok določa namene, za katere se dodelijo sredstva za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, višino sredstev za posamezen namen in obdobje izvajanja obveznosti plačil.
2. člen
Za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja se dodelijo nepovratna sredstva za naslednje namene in v naslednjih višinah:
1. proračunska postavka 2430 – Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij:
a) za leto 2005 do višine 259.299.600 SIT:
– za realizacijo dvoletnega javnega razpisa za izvedbo komasacij do 234.299.600 SIT,
– za sanacijo nedokončanih komasacij do 25.000.000 SIT;
b) za leto 2006 do višine 104.332.800 SIT:
– za realizacijo dvoletnega javnega razpisa za izvedbo komasacij do 104.332.800 SIT;
2. proračunska postavka 2556 – Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju:
a) za leto 2005 do višine 49.400.000 SIT:
– za realizacijo neposredno na podlagi vlog do 20.000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju do 29.400.000 SIT;
3. proračunska postavka 1473 – Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil:
a) za leto 2005 do višine 70.000.000 SIT:
– za realizacijo javnih razpisov do 70.000.000 SIT;
4. proračunska postavka 1494 – Hidromelioracije kmetijskih zemljišč:
a) za leto 2005 do višine 40.000.000 SIT:
– za sanacijo malih namakalnih sistemov do 40.000.000 SIT;
5. proračunska postavka 5538 – Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje:
a) za leto 2005 do višine 2.721.970 SIT:
– za sprejete obveznosti iz naslova javnega razpisa za prestrukturiranje kmetijskih zadrug v letu 2003 do 2.721.970 SIT;
6. proračunska postavka 5853 – Programi podpor za prestrukturiranje živilstva:
a) za leto 2005 do višine 2.328.150 SIT:
– za sprejete obveznosti iz naslova javnega razpisa za programe podpor za prestrukturiranje živilstva v letu 2003 do 2.328.150 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2005/5
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2004-2311-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina