Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1043. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, stran 2980.

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04) in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – prečiščeno besedilo), minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1. člen
V Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03 in 117/04) se v II. točki pred poglavjem 2 vstavi nov naslov 2, ki se glasi:
»2. Zdravstveno varstvo novorojenčkov, dojenčkov in predšolskih otrok do 6. leta starosti« in za njim doda novo 2.a poglavje, ki se glasi:
»2.a Zdravstveno varstvo novorojenčkov
Cilj preventivnega zdravstvenega varstva novorojenčkov je zgodnje prepoznavanje dejavnikov tveganja bolezni v neonatalnem obdobju in s tem zmanjševanje obolevnosti, umrljivosti in invalidnosti otrok in kasneje odraslih.
Preventivno zdravstveno varstvo novorojenčkov obsega:
– preventivne sistematične preglede novorojenčka, dnevni nadzor zdravstvenega stanja in po potrebi spremljanje novorojenčka v neonatalni ambulanti,
– obvezne preventivne zdravstvene ukrepe in cepljenja ter druge potrebne preventivne ukrepe,
– aktivno zdravstveno-vzgojno delo s poudarkom na vzpostavitvi, spodbujanju in vzdrževanju izključnega dojenja.
Preventivno zdravstveno varstvo novorojenčkov se izvaja na neonatalnih oddelkih, neonatalnih odsekih ali pediatričnih oddelkih porodnišnic.
Obravnava novorojenčka je timska. Obvezni člani tima so:
– zdravnik specialist pediater, ki je tudi vodja tima,
– diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
– tehnica zdravstvene nege/ zdravstveni tehnik.
Natančno metodologijo predpisane oskrbe novorojenčka sprejme in redno dopolnjuje Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo v sodelovanju z Neonatalno sekcijo Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.
 
2.a.1. Preventivni sistematični pregled novorojenčka
 
Preventivni sistematični pregled novorojenčka obsega:
Sistematičen pregled novorojenčka po rojstvu.
Dnevni nadzor stanja novorojenčka.
Sistematičen pregled novorojenčka pred odpustom.
Pregled v neonatalni ambulanti.
Sistematičen pregled novorojenčka po rojstvu
Pregled mora biti opravljen v 24 urah po rojstvu, po možnosti v prisotnosti vsaj enega starša.
Pregled obsega:
– anamnezo (družinsko, osebno anamnezo matere, anamnezo sedanje nosečnosti in poroda ter eventualnih prejšnjih nosečnosti in porodov),
– pregled zdravstvene dokumentacije (materinske knjižice, izvidov matere, lista »NOVOROJENČEK«),
– ugotavljanje splošnega stanja novorojenčka,
– ugotavljanje gestacijske starosti in primernosti telesnih mer za gestacijsko starost,
– natančen klinični pregled (odkrivanje prirojenih nepravilnosti, porodnih poškodb in znakov bolezni),
– orientacijski nevrološki pregled,
– pogovor s starši,
– načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.
Dnevni nadzor stanja novorojenčka
Opravlja se vsak dan bivanja novorojenčka v bolnišnici.
Dnevni nadzor zdravstvenega stanja novorojenčka obsega:
– stalen nadzor in opazovanje,
– klinični pregled novorojenčka (poudarek na pravočasnem prepoznavanju zlatenice),
– pogovor s starši,
– po potrebi načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.
Sistematičen pregled novorojenčka pred odpustom
Pregled mora biti opravljen praviloma na dan odpusta novorojenčka domov.
Pregled novorojenčka pred odpustom vsebuje:
– celoten klinični pregled (poudarek na ocenjevanju sušenja popkovine in ocenjevanju zlatenice, vključno z orientacijskim nevrološkim pregledom),
– pregled, ali so bili pri novorojenčku opravljeni vsi preventivni ukrepi in cepljenje po republiškem cepilnem programu, sprejetem za tekoče leto,
– ocena uspešnosti dojenja,
– pogovor s starši,
– izpolnjevanje predpisane zdravstvene dokumentacije,
– navezovanje stika s patronažno službo, otrokovim izbranim pediatrom in v primeru indikacije s centrom za socialno delo.
Pregled v neonatalni ambulanti
Opravi se pri novorojenčkih, pri katerih vsi potrebni ukrepi v času bivanja v porodnišnici iz objektivnih razlogov niso bili opravljeni in pri novorojenčkih, pri katerih je zaradi dejavnikov tveganja, laboratorijskih in ultrazvočnih izvidov potrebno kasnejše spremljanje zdravstvenega stanja.
 
2.a.2. Obvezni preventivni zdravstveni ukrepi in cepljenja ter drugi potrebni preventivni ukrepi
 
A) Obvezni preventivni zdravstveni ukrepi in cepljenja
Preventiva hemoragične bolezni
Obvezno se opravi v prvih 3 urah po rojstvu z aplikacijo 1 mg ustrezne oblike vitamina K intramuskularno.
Preventiva neonatalne (gonoroične) oftalmije
Obvezno se opravi v prvih 3 urah po rojstvu z aplikacijo 1% kapljic acetil tanin albuminata v očesno veznico novorojenčka.
Presejalna testa za odkrivanje fenilketonurije in kongenitalne hipotireoze
Pri novorojenčku, starem vsaj 48 ur se na predpisan način odvzame krvni vzorec in pošlje v pristojni laboratorij.
Presejalni ultrazvočni pregled kolkov
Izvaja specialist pediater neonatolog, zdravnik ortoped ali radiolog. Zdravnik, ki izvaja ultrazvočni pregled kolkov, mora imeti ustrezno znanje s področja ultrazvočne diagnostike kolkov, ki ga je pridobil v okviru obnavljanja zdravniške licence.
Ob pregledu mora biti novorojenček star vsaj 24 ur.
Presejalni pregled sluha
Presejalni pregled sluha se izvaja po metodi kratkotrajnega vzbujenega zvočnega sevanja ušesa (TEOAE), ko je otrok star vsaj 48 ur.
Cepljenje proti tuberkulozi
V času cepljenja mora biti otrok star najmanj 48 ur. Cepljenje se opravi v skladu z republiškim Programom imunoprofilakse in kemoprofilakse.
 
B) Drugi potrebni ukrepi
Zdravljenje novorojenčka, rojenega materi, v nosečnosti okuženi s povzročiteljem toksoplazmoze
Takoj po rojstvu je potrebna diagnostika in zdravljenje z ustreznim antibiotikom v skladu s strokovno doktrino.
Pasivna zaščita in cepljenje proti hepatitisu B
Obvezna je za vse otroke mater, ki so bile med aktualno nosečnostjo odkrite kot nosilke HbsAg.
V prvih 12 urah po rojstvu mora novorojenček dobiti pasivno zaščito in nato prvo dozo cepiva v skladu z republiškim Programom imunoprofilakse in kemoprofilakse.
 
2.a.3. Aktivno zdravstveno-vzgojno delo
Namen zdravstveno-vzgojnega dela je pomagati staršem pridobiti informacije o pravilni prehrani in negi novorojenčka, varnosti novorojenčka in o zdravem načinu življenja nasploh.
Obsegati mora najmanj naslednje teme:
– vzpostavitev, spodbujanje in vzdrževanje izključnega dojenja, kot je opredeljeno v okviru dejavnosti v novorojencem prijazni porodnišnici,
– ukrepi za preprečevanje nenadne nepričakovane smrti novorojenčka,
– varen prevoz novorojenčka iz porodnišnice,
– zdravo življenje, zdrava prehrana doječe matere in v družini, opuščanje škodljivih razvad.
Dosedanja točka 2 ''2. Zdravstveno varstvo dojenčkov in predšolskih otrok do 6. leta starosti« postane novo poglavje 2.b.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-7/2005
Ljubljana, dne 9. marca 2005.
EVA 2005-2711-0089
Minister
za zdravje
spec. akad. st. Andrej Bručan dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti