Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5185. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest, stran 13288.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 98/05) izdaja minister za pravosodje
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
1. člen
V Odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in 24/98) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
V Republiki Sloveniji je 79 notarskih mest.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. na območju Okrajnega sodišča v Ljubljani, kjer je osemnajst notarskih mest;
2. na območju Okrajnega sodišča v Mariboru, kjer je deset notarskih mest.«.
3. člen
V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je sestavni del odredbe in je objavljen skupaj z njo, se pri območju Okrajnega sodišča v Ljubljani število »11« nadomesti s številom »18«, pri območju Okrajnega sodišča v Mariboru pa število »6« s številom »10«.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-07-13/2005
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EVA 2005-2011-0056
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje