Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2143. Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 5758.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
Ta uredba določa carinske urade Carinske uprave Republike Slovenije in njihove sedeže ter njihovo krajevno pristojnost glede na območja upravnih enot, določena z Uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/94, 8/96 in 39/03).
2. člen
Carinski uradi Carinske uprave Republike Slovenije so:
1. Carinski urad Brežice, s sedežem na Obrežju, za območje upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica, razen za območje mejnih prehodov Orešje, Rakovec, Stara vas – Bizeljsko in Nova vas ob Sotli;
2. Carinski urad Celje, s sedežem v Celju, za območje upravnih enot: Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi in Žalec ter območje mejnih prehodov Orešje, Rakovec, Stara vas – Bizeljsko in Nova vas ob Sotli;
3. Carinski urad Dravograd, s sedežem v Dravogradu, za območje upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec;
4. Carinski urad Jesenice, s sedežem na Jesenicah, za območje upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tržič;
5. Carinski urad Koper, s sedežem v Kopru, za območje upravnih enot: Izola, Koper in Piran;
6. Carinski urad Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje upravnih enot: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Škofja Loka, Trebnje in Vrhnika, razen za območje mejnih prehodov Babno Polje, Novi kot in Podplanina;
7. Carinski urad Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;
8. Carinski urad Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, za območje upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in Ormož;
9. Carinski urad Nova Gorica, s sedežem v Vrtojbi, za območje upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
10. Carinski urad Sežana, s sedežem v Sežani, za območje upravnih enot: Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana, ter območje mejnih prehodov Babno Polje, Novi kot in Podplanina.
3. člen
Ne glede na 2. člen te uredbe je za celotno območje Republike Slovenije pristojen:
– Carinski urad Nova Gorica za zbiranje, preverjanje, analiziranje, hrambo in posredovanje statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije ter za zapiranje, nadzor ter opravljanje ostalih nalog s področja tranzitnih postopkov;
– Carinski urad Jesenice za upravljanje sistema kvot in podatkovne baze TARIC;
– Carinski urad Murska Sobota za pobiranje proizvodnih dajatev za sladkor.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 111/00 in 29/04).
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 024-14/2004-2
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0097
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina