Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004

Kazalo

1623. Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji, stran 4518.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) in za izvrševanje 16. in 23. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta uredba ureja uporabo zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji.
2. člen
Z zastavo in himno Evropske unije izkazuje Republika Slovenija članstvo v Evropski uniji.
3. člen
(1) Zastave Evropske unije ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Zastave Evropske unije ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Evropske unije.
4. člen
(1) Zastava Evropske unije se izobeša izključno skupaj z zastavo Republike Slovenije. Pri tem mora biti zastava Republike Slovenije postavljena na častno mesto.
(2) Zastava Evropske unije sme biti postavljena izjemoma na častnem mestu, kadar se zastavi izobesita ob uradnem obisku predsednika Evropske komisije ali predsednika Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji.
5. člen
(1) Zastava Evropske unije je stalno izobešena ob zastavi Republike Slovenije:
– na poslopjih, v katerih je sedež državnega zbora, državnega sveta, predsednika republike in vlade;
– na območjih mejnih prehodov in
– na poslopjih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini.
(2) Zastava Evropske unije je lahko stalno izobešena tudi na poslopjih drugih državnih organov in organov lokalnih skupnosti.
6. člen
(1) Zastava Evropske unije se izobesi ob zastavi Republike Slovenije ob obisku tujih državnikov in pooblaščenih predstavnikov mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji.
(2) Zastava Evropske unije se lahko izobesi ob zastavi Republike Slovenije:
– ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih dogodkih, ob humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, ob praznikih lokalnih skupnosti ter ob javnih manifestacijah, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, in
– ob praznikih Republike Slovenije.
(3) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka tega člena se zastavi izobesita na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih objektih.
7. člen
(1) Če se izobešata samo zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, se slednja izobesi, gledano od spredaj, desno od zastave Republike Slovenije. Slikovni prikaz izobešanja je prikazan v točki I priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V primeru iz drugega odstavka 4. člena te uredbe se zastava Evropske unije izobesi levo od zastave Republike Slovenije.
8. člen
(1) Če se izobešajo tri zastave – zastavi Republike Slovenije in Evropske unije ter še tretja zastava – se zastava Republike Slovenije izobesi vedno v sredini.
(2) Ob uradnih in delovnih obiskih tujih državnikov se, gledano od spredaj, zastava tuje države izobesi levo od zastave Republike Slovenije, desno od nje pa zastava Evropske unije. Slikovni prikaz in primer izobešanja sta prikazana v točki II priloge.
(3) V drugih primerih izobešanja treh zastav se zastava Evropske unije, gledano od spredaj, izobesi levo od zastave Republike Slovenije, desno od nje pa tretja zastava (npr. občinska, zastava organizacije itd.). Slikovni prikaz in primer izobešanja sta prikazana v točki III priloge.
9. člen
(1) V primeru izobešanja štirih ali več zastav v vrsti ob uradnih ali delovnih obiskih tujih državnikov se uveljavlja načelo odstopanja častnega mesta zastavi tuje države. Zastave se v tem primeru izobesijo, gledano od spredaj od leve proti desni, po naslednjem vrstnem redu: zastava tuje države, zastava Republike Slovenije, zastava Evropske unije, zastava lokalne skupnosti in druge zastave. Slikovni prikaz in primer izobešanja sta prikazana v točki IV priloge.
(2) Ob pomembnejših domačih prireditvah (npr. športnih, kulturnih, vojaških, humanitarnih itd.) se zastave, gledano od spredaj od leve proti desni, izobesijo po naslednjem vrstnem redu: zastava Republike Slovenije, zastava Evropske unije, zastava lokalne skupnosti in zastava organizatorja. Slikovni prikaz in primer izobešanja sta prikazana v točki V priloge.
(3) Ob mednarodnih srečanjih in prireditvah (političnih, gospodarskih, športnih, kulturnih, vojaških itd.) se zastave, gledano od spredaj od leve proti desni, izobesijo po naslednjem vrstnem redu: zastava Republike Slovenije, zastava Evropske unije, zastave sodelujočih držav, razvrščene po slovenskem oziroma angleškem ali drugem abecednem redu, če tako določa diplomatska praksa, zastava lokalne skupnosti in zastava organizatorja prireditve (npr. zastave športnih zvez, kulturnih organizacij, društev, multilateralnih organizacij itd.). Slikovni prikaz in primer izobešanja sta prikazana v točki VI priloge.
(4) Če se izobešajo štiri ali več zastav v krogu, se zastava Republike Slovenije, gledano od spredaj, izobesi v sredini kroga levo, v sredini kroga desno zastava Evropske unije, ostale pa izmenično po vrstnem redu kot v prvem, drugem ali tretjem odstavku tega člena levo od zastave Republike Slovenije in desno od zastave Evropske unije.
(5) Če se izobešajo štiri ali več zastav v polkrogu, se zastava Republike Slovenije, gledano od spredaj proti sredini, izobesi v sredini polkroga levo, v sredini polkroga desno zastava Evropske unije, ostale pa kot je določeno v prejšnjem odstavku tega člena.
(6) V primeru izobešanja štirih ali več zastav v koloni oziroma v skupini se zastava Republike Slovenije izobesi na čelu kolone oziroma skupine, ostale pa na način kot je določeno v prvem, drugem ali tretjem odstavku tega člena.
(7) Če gre v primeru iz prvega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena za obisk iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, odstopi zastava Republike Slovenije častno mesto zastavi Evropske unije.
(8) Način izobešanja po tem členu odredi predstavnik gostitelja.
10. člen
(1) V Republiki Sloveniji se himna Evropske unije igra ob sprejemih z vojaškimi častmi ob uradnih obiskih predsednika Evropske komisije in predsednika Evropskega parlamenta, ob uradnih slovesnostih ob praznovanju Dneva Evrope, lahko pa tudi ob drugih pomembnih prireditvah, povezanih z Evropsko unijo.
(2) Himna Evropske unije se v Republiki Sloveniji vedno igra s himno Republike Slovenije, pri čemer je na prvem mestu himna Republike Slovenije. Ob sprejemih z vojaškimi častmi ob uradnih obiskih predsednika Evropske komisije in predsednika Evropskega parlamenta himna Republike Slovenije izjemoma odstopi častno mesto himni Evropske unije.
11. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. maja 2004.
Št. 012-04/2004-2
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-1512-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost