Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4348. Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob, stran 12159.

Na podlagi 38. člena in tretjega odstavka 43. člena zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi divjadi in lovnih dob
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa vrste prostoživečih sesalcev in ptic, ki so divjad, njihove lovne dobe ter vrste divjadi, ki se lahko lovijo s pastmi, v skladu s 7. členom ter prilogo II Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto-živečih ptic (UL L št. 103 z dne 25. 4. 1979, str. 1-18) z vsemi spremembami in 14. členom ter prilogo V Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7-50) z vsemi spremembami.
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– dvigalka je past, pri kateri divjad nastavljeno vabo dvigne oziroma potegne, pri čemer past divjad takoj usmrti;
– drevesni pah je selektivna past iz lesenih drogov in obtežbe, pripravljena na drevesih in namenjena za lov kune belice in zlatice;
– srnjak (srna), jelen (navadni jelen in damjak), oven (muflon), kozel (gams in kozorog), merjasec (divji prašič) so samci navedenih vrst v tretjem življenjskem letu in starejši;
– srna (srna), košuta (navadni jelen in damjak), ovca (muflon), koza (gams in kozorog), svinja (divji prašič) so samice navedenih vrst v tretjem življenjskem letu in starejše;
– mladič (srna), tele (navadni jelen in damjak), jagnje (muflon), kozlič (gams in kozorog), ozimec (divji prašič) so mladiči obeh spolov navedenih vrst v prvem življenjskem letu;
– lanščak in mladica (srna), lanščak in junica (navadni jelen in damjak), enoletni (muflon, gams in kozorog), lanščak-inja, (divji prašič) so osebki obeh spolov navedenih vrst v drugem življenjskem letu.
3. člen
(vrste divjadi)
Divjad so po tej uredbi naslednje vrste prostoživečih sesalcev in ptic:
1. razred: sesalci (Mammalia):
a) družina: jeleni (Cervidae):
– navadni jelen (Cervus elaphus L.),
– damjak (Dama dama L.),
– srna (Capreolus capreolus L.);
b) družina: votlorogi (Bovidae):
– gams (Rupicapra rupicapra L.),
– alpski kozorog (Capra hircus ibex L.),
– muflon (Ovis ammon (aries) musimon Schraber.);
c) družina: svinje (Suidae):
– divji prašič (Sus scrofa L.);
d) družina: zajci (Leporidae):
– poljski zajec (Lepus europaeus Pallas);
e) družina: veverice (Sciuridae):
– alpski svizec (Marmota marmota L.);
f) družina: polhi (Muscardinidae):
– navadni polh (Glis glis L.);
g) družina: nutrije (Myocastoridae):
– nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus Molina);
h) družina: voluharice (Microtidae):
– pižmovka (Ondatra zibethica L.);
i) družina: psi (Canidae):
– lisica (Vulpes vulpes L.),
– rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides Gray.);
j) družina: kune (Mustelidae):
– kuna zlatica (Martes martes L.),
– kuna belica (Martes foina Erxleben.),
– jazbec (Meles meles L.);
 
2. razred: ptiči (Aves):
a) poddružina: fazani ali prave kure (Phasianinae):
– poljska jerebica (Perdix perdix L.) – gojena,
– fazan (Phasianus colhicus L.);
b) družina: plovci (Anatidae):
– raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.);
c) družina: vrani (Corvidae):
– šoja (Garrulus glandarius L.),
– sraka (Pica pica L.),
– siva vrana (Corvus corone cornix L.).
4. člen
(lovne dobe)
Divjad je dovoljeno loviti v naslednjih lovnih dobah:
1. srna:
– srnjak, lanščak: od 1. maja do 31. oktobra,
– srna, mladiči obeh spolov: od 1. septembra so 31. decembra,
– mladica: od 1. maja do 31. decembra;
2. navadni jelen:
– jelen: od 16. avgusta do 31. decembra,
– košuta, teleta obeh spolov: od 1. septembra do 31. decembra,
– junica, lanščak: od 1. julija do 31. decembra;
3. damjak:
– damjak: od 16. avgusta do 31. decembra,
– košuta in teleta obeh spolov: od 1. septembra do 31. decembra,
– junica, lanščak: od 1. julija do 31. decembra;
4. muflon:
– oven, lanščaki obeh spolov in jagneta obeh spolov: od 1. avgusta do 28. februarja,
– ovca: od 1. avgusta do 31. decembra;
5. gams:
– kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov: od 1. avgusta do 31. decembra;
6. kozorog
– kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov: od 1. avgusta do 31. decembra;
7. divji prašič
– merjasec: od 1. aprila do 31. januarja,
– svinja: od 1. julija do 31. januarja,
– ozimci in lanščaki obeh spolov: od 1. januarja do 31. decembra;
8. poljski zajec: od 1. oktobra do 15. decembra;
9. kuna belica, kuna zlatica: od 1. novembra do 28. februarja;
10. jazbec: od 1. avgusta do 31. decembra;
11. lisica: od 1. julija do 15. marca;
12. rakunasti pes: od 1. avgusta do 31. marca;
13. navadni polh: od 1. oktobra do 30. novembra;
14. alpski svizec: od 1. septembra do 30. oktobra;
15. pižmovka: od 1. avgusta do 31. marca;
16. nutrija: od 1. januarja do 31. decembra;
17. fazan: od 1. septembra do 15. januarja;
18. poljska jerebica (gojena): od 1. septembra do 15. novembra;
19. raca-mlakarica: od 1. septembra do 15. januarja;
20. šoja: od 20. avgusta do 28. februarja;
21. sraka: od 1. avgusta do 28. februarja;
22. siva vrana: od 10. avgusta do 28. februarja.
5. člen
(uporaba pasti)
(1) Dovoljena je uporaba naslednjih pasti:
– dvigalka,
– lovka in
– drevesni pah.
(2) Z dvigalko se lahko lovi lisico, kuno zlatico in kuno belico, pižmovko, nutrijo in polha.
(3) Z drevesnim pahom se lahko lovi kuno belico in kuno zlatico.
(4) Z lovko se lahko lovi vsa divjad, vendar samo za raziskovalne namene ali odlov živih živali za namen preselitve.
6. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-13/2004-1
Ljubljana, dne 9. septembra 2004.
EVA 2004-2311-0328
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti