Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4182. Pravilnik o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij, stran 13306.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij
1. člen
Ta pravilnik določa prostorske in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizatorji krvodajalskih akcij ter druge pogoje za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij v skladu z Mednarodnim kodeksom etike v zvezi s transfuzijo krvi ter načeli etike, morale in tradicije organiziranosti krvodajalstva v Republiki Sloveniji.
2. člen
Organizatorji krvodajalskih akcij so Rdeči križ Slovenije kot glavni organizator in transfuzijske organizacije (v nadaljnjem besedilu: organizatorji krvodajalskih akcij).
Transfuzijske organizacije iz prejšnjega odstavka so Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (v nadaljnjem besedilu: ZTM) in oddelki za transfuzijsko medicino pri bolnišnicah.
Izvajalci krvodajalskih akcij so transfuzijske organizacije iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Redne krvodajalske akcije so tiste akcije, ki so sprejete v letnem planu zbiranja krvi in zagotavljajo zadostno število krvodajalcev za nemoteno in stalno preskrbo s krvjo. O kraju, času in številu krvodajalcev se dogovorita organizator in izvajalec.
Izredne krvodajalske akcije se organizirajo ob posebnih dogodkih in pomanjkanju krvi v dogovoru z organizatorjem in izvajalcem.
Odvzemi krvi potekajo na ZTM, oddelkih za transfuzijsko medicino pri bolnišnicah in na terenu z mobilno transfuzijsko ekipo.
4. člen
Prostori za izvedbo krvodajalskih akcij morajo biti razporejeni po vrstnem redu in zahtevah, ki jih narekuje postopek odvzema krvi.
Prostori iz prejšnjega odstavka morajo biti med sabo ločeni, smiselno razporejeni, očiščeni in pripravljeni za postavitev potrebne opreme za izvedbo postopkov pred, med in po odvzemu krvi.
V zimskem času oziroma hladnih dneh morajo biti prostori primerno ogrevani.
5. člen
Na krvodajalskih akcijah morajo biti zagotovljeni prostori, v katerih bo mogoče:
1. evidentiranje krvodajalcev;
2. izpolnjevanje vprašalnikov;
3. opraviti laboratorijski pregled;
4. opraviti zdravniški pregled;
5. odvzeti kri;
6. organizirati počitek in malico krvodajalcev.
Sanitarni prostori za krvodajalce, spremljevalce in sodelavce pri krvodajalskih akcijah morajo ustrezati osnovnim higienskim zahtevam.
Pri izpolnjevanju anketnih vprašanj in pregledu pri zdravniku mora biti zagotovljena zasebnost krvodajalca.
Za nemoten potek izvedbe krvodajalske akcije morata organizator in izvajalec krvodajalskih akcij zagotoviti ustrezno število kadrov in ustrezno velikost prostorov.
6. člen
Organizator redne krvodajalske akcije se z izvajalcem dogovori najmanj štirinajst dni pred načrtovano akcijo o načinu organiziranja prevoza krvodajalcev, načinu zagotovitve malice, uri začetka krvodajalske akcije in predvidenem zaključku za posamezni dan ter potrebnem številu odvzemnih mest.
7. člen
Organiziran prevoz krvodajalcev do mesta odvzema krvi zagotovi organizator.
Plačnik stroškov prevoza in malice je izvajalec.
Višina cene malice za terenske krvodajalske akcije se vsako leto sproti določi ob sprejemu letnega plana krvodajalskih akcij.
8. člen
Na vabilih za krvodajalske akcije morata biti izpisana kraj in čas odvzema, zaželene pa so tudi krajše strokovne informacije.
9. člen
Organizator krvodajalskih akcij ima dostop do podatkov, ki so namenjeni izključno organiziranju krvodajalskih akcij, izvajanju motivacijske dejavnosti ter raziskovanju krvodajalstva kot družbenega pojava.
Krvodajalec se pred odvzemom identificira z veljavnim osebnim dokumentom.
10. člen
Naloge organizatorja krvodajalstva so:
– zagotavljanje in izvajanje letnega plana krvodajalskih akcij,
– koordiniranje izrednih krvodajalskih akcij,
– zagotavljanje sistema informiranja, obveščanja,
– zagotavljanje sistema podeljevanja priznanj,
– raziskovalna dejavnost in razvoj,
– motivacijska dejavnost,
– izobraževalna dejavnost,
– založniška dejavnost.
11. člen
Financiranje krvodajalskih akcij poteka na podlagi sklenjene pogodbe med ministrstvom, pristojnim za zdravje in organizatorjem.
12. člen
Organizator in izvajalec zagotavljata kakovost izvajanja storitev po najvišjih možnih standardih.
Posebno pozornost posvečata pozitivnemu in spoštljivemu odnosu do krvodajalca.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-33/2003
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2000-2711-0045
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost