Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3942. Pravilnik o prehranskih dopolnilih, stran 12227.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o prehranskih dopolnilih
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prehranska dopolnila, ki se dajejo v promet kot živila in se predstavljajo kot živila (v nadaljnjem besedilu: prehranska dopolnila).
Prehranska dopolnila se lahko dajo v promet le kot predpakirana živila.
Prehranska dopolnila, ki presegajo najvišje dovoljene dnevne količine vitaminov in mineralov iz priloge IV, ki je sestavni dele tega pravilnika in merila za razvrstitev vitaminskih in mineralnih izdelkov ter rastlin in rastlinskih izvlečkov, ki se razvrščajo med zdravila, urejajo posebni predpisi.
2. člen
Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(a) “prehranska dopolnila“ so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, ki se dajejo v promet v obliki kapsul, pastil, tablet in drugih podobnih oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah s tekočino, v kapalnih stekleničkah in v drugih podobnih oblikah s tekočino in praškom, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa v odmerjenih majhnih količinskih enotah;
(b) “hranila“ so vitamini in minerali.
3. člen
Prehranska dopolnila lahko vsebujejo tudi aminokisline, maščobne kisline, vlaknine, rastline in rastlinske izvlečke, mikroorganizme ter druge snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, pod pogojem, da je njihova varnost v prehrani ljudi znanstveno utemeljena.
Prehranska dopolnila, ki vsebujejo rastline in rastlinske izvlečke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev zdravilnih rastlin.
4. člen
Za proizvodnjo prehranskih dopolnil se lahko uporabijo vitamini in minerali iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vitamini in minerali iz prejšnjega odstavka se lahko dajo v promet le v kemijskih oblikah, naštetih v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
Kemijske oblike aminokislin, karnitina in tavrina, nukleotidov ter holina in inozitola, ki jih je dovoljeno uporabljati za proizvodnjo prehranskih dopolnil, so naštete v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vitaminske in mineralne snovi iz Priloge II in druge snovi iz Priloge III tega pravilnika, morajo izpolnjevati predpisane pogoje čistosti, v skladu s predpisi o čistosti aditivov ali Codex Alimentarius, oziroma čistote v skladu z Evropsko farmakopejo in drugimi predpisi, ki urejajo čistost oziroma čistote snovi.
5. člen
Najnižje in najvišje dnevne količine ter priporočeni dnevni vnos (RDA) vitaminov in mineralov so podani v prilogi IV tega pravilnika.
6. člen
Pri določanju priporočene dnevne količine vitaminov in mineralov v prehranskem dopolnilu mora proizvajalec upoštevati:
(a) najnižje, najvišje dovoljene in priporočene količine posameznih vitaminov in mineralov iz priloge IV tega pravilnika,
(b) vnos vitaminov in mineralov iz drugih virov prehrane.
7. člen
Pri označevanju, predstavljanju in oglaševanju se prehranskim dopolnilom ne sme pripisovati lastnosti preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni pri ljudeh. Pri navajanju lastnosti prehranskega dopolnila se lahko navajajo le z znanstvenimi dokazi potrjeni učinki.
Označevanje, predstavitev in oglaševanje prehranskih dopolnil ne sme vsebovati navedb, ki bi navajale ali pomenile, da uravnotežena in raznovrstna prehrana ne more zagotoviti ustreznih količin hranil.
8. člen
Prehranska dopolnila morajo biti označena kot “prehransko dopolnilo“.
Poleg pogojev iz predpisa, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, mora označba prehranskega dopolnila vsebovati še naslednje podatke:
(a) imena vrste hranil ali snovi, ki so značilne za prehransko dopolnilo ali podatek o naravi hranil ali snovi;
(b) priporočeno dnevno količino oziroma odmerek prehranskega dopolnila;
(c) opozorilo: “Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.“;
(d) navedbo: “Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano“;
(e) opozorilo: “Shranjevati nedosegljivo otrokom!“.
9. člen
Na označbi prehranskega dopolnila je potrebno označiti tudi količino posameznega hranila ali snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. Za vitamine in minerale se uporabljajo enote iz Priloge I tega pravilnika. Količine hranil ali drugih snovi se izrazijo na priporočeno dnevno količino oziroma odmerek izdelka.
Pri označevanju vitaminov in mineralov, je potrebno količino vitaminov in mineralov izraziti tudi kot odstotek priporočenega dnevnega vnosa (RDA), navedenega v prilogi IV tega pravilnika.
Odstotek priporočenih vrednosti za vitamine in minerale iz tega pravilnika se lahko prikaže tudi v grafični obliki.
10. člen
Označene količine hranil ali snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo predstavljati povprečne vrednosti, ki temeljijo na analizah prehranskega dopolnila, ki jih je opravil proizvajalec.
Če se pri uradnem nadzoru živil ugotovi, da obstajajo razlike med označenimi vrednostmi in analiziranimi vrednostmi uradno laboratorijsko preskušenega vzorca prehranskega dopolnila, veljajo vrednosti pridobljene pri izvajanju uradnega nadzora.
11. člen
Kadar se prehransko dopolnilo prvič daje v promet v Republiki Sloveniji, mora proizvajalec ali uvoznik o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravje in posredovati izvirno embalažo z označbo, pod katero bo prehransko dopolnilo dano v promet.
Če je prehransko dopolnilo že v prometu v kateri koli drugi državi, mora uvoznik, poleg označbe v slovenskem jeziku, posredovati še izvirno označbo in kopijo izvirnega potrdila o prvi prijavi.
Če je prehransko dopolnilo proizvedeno oziroma se uvaža iz države, ki nima sistema notifikacije, mora uvoznik, poleg označbe v slovenskem jeziku, posredovati še potrdilo pristojnega organa države izvoznice, da gre za prehransko dopolnilo.
Ministrstvo, pristojno za zdravje lahko zahteva od proizvajalca ali uvoznika dodatno strokovno dokumentacijo (znanstveno študijo), da gre za prehransko dopolnilo. Kot dokazilo se lahko štejejo tudi podatki o prehranskem dopolnilu, ki so objavljeni v mednarodno uveljavljenih strokovnih publikacijah.
12. člen
Kadar na podlagi novih podatkov in spoznanj ali ponovne presoje obstoječih podatkov, obstaja utemeljen sum, da prehransko dopolnilo, ki je sicer v skladu s tem pravilnikom, predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, lahko minister, pristojen za zdravje, začasno prepove ali omeji promet s prehranskimi dopolnili in o tem obvesti Komisijo Evropske unije.
13. člen
Prehranska dopolnila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v prometu najpozneje do 1. avgusta 2005.
Ne glede na prejšnji odstavek in določila 4. člena tega pravilnika se lahko dovoli promet vitaminov in mineralov, ki niso navedeni v Prilogi I tega pravilnika ali so v oblikah, ki niso navedene v Prilogi II in III tega pravilnika do 31. decembra 2009 pod pogojem da:
(a) se te snovi uporabljajo v enem ali več prehranskih dopolnilih, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika v prometu v Republiki Sloveniji in
(b) za te snovi ali njene oblike ni bilo podano negativno mnenje Evropske agencije za varnost živil. V tem primeru mora proizvajalec prehranskega dopolnila predložiti ministrstvu, pristojnemu za zdravje strokovno dokumentacijo, ki dokazuje, da je uporaba snovi koristna in varna, ki jo ministrstvo, pristojno za zdravje najpozneje do 12. julija 2005 predloži Evropski agenciji za varnost živil.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-27/2003
Ljubljana, dne 30. julija 2003.
EVA 2002-2711-0058
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
PRILOGA I

Vitamini in minerali, ki jih je dovoljeno uporabljati za proizvodnjo
prehranskih dopolnil

  1. VITAMINI
  Vitamin A (µg RE(1))
  Vitamin D (µg)
  Vitamin E (mg alfa-TE(2))
  Vitamin K (µg)
  Vitamin B1 (mg)
  Vitamin B2 (mg)
  Vitamin B6 (mg)
  Vitamin B12 (µg)
  Niacin (mg NE(3))
  Pantotenska kislina (mg)
  Folna kislina (µg)
  Biotin (µg)
  Vitamin C (mg)

  2. MINERALI
  Kalcij (mg)
  Magnezij (mg)
  Železo (mg)
  Baker (µg)
  Jod (µg)
  Cink (mg)
  Mangan (mg)
  Natrij (mg)
  Kalij (mg)
  Selen (µg)
  Krom (µg)
  Molibden (µg)
  Fluorid (mg)
  Klorid (mg)
  Fosfor (mg)

  Opombe:
  (1) RE – ekvivalent retinola ki je enak 1 µg retinola ali 6 µg beta-
karotena
  (2) alfa-TE – ekvivalent alfa-tokoferola, ki je enak 1 mg D-alfa-
tokoferola
  (3) NE – ekvivalent niacina, ki je enak 1 mg niacina ali 60 mg
triptofana
PRILOGA II

    Kemijske oblike vitaminskih in mineralnih snovi, ki jih
     je dovoljeno uporabljati za proizvodnjo prehranskih
                dopolnil

  VITAMINI
  1. VITAMIN A
  (a) retinol
  (b) retinil acetat
  (c) retinil palmitat
  (d) beta-karoten
  2. VITAMIN D
  (a) holekalciferol
  (b) ergokalciferol
  3. VITAMIN E
  (a) D-alfa-tokoferol
  (b) DL-alfa-tokoferol
  (c) D-alfa-tokoferil acetat
  (d) DL-alfa-tokoferil acetat
  (e) D-alfa-tokoferil kisli sukcinat
  4. VITAMIN K
  (a) filokinon (fitomenadion)
  5. VITAMIN B1
  (a) tiamin hidroklorid
  (b) tiamin mononitrat
  6. VITAMIN B2
  (a) riboflavin
  (b) riboflavin 5'-fosfat, natrijev
  7. NIACIN
  (a) nikotinska kislina
  (b) nikotinamid
  8. PANTOTENSKA KISLINA
  (a) D-pantotenat, kalcijev
  (b) D-pantotenat, natrijev
  (c) dekspantenol
  9. VITAMIN B6
  (a) piridoksin hidroklorid
  (b) prirdoksin 5'-fosfat
  10. FOLNA KISLINA
  (a) pteroilmonoglutaminska kislina
  11. VITAMIN B12
  (a) cianokobalamin
  (b) hidroksikobalamin
  12. BIOTIN
  (a) D-biotin
  13. VITAMIN C
  (a) L-askorbinska kislina
  (b) natrijev-L-askorbat
  (c) kalcijev-L-askorbat
  (d) kalijev-L-askorbat
  (e) L-askorbil 6-palmitat

  MINERALI
  kalcijev karbonat
  kalcijev klorid
  kalcijeve soli citronske kisline
  kalcijev glukonat
  kalcijev glicerofosfat
  kalcijev laktat
  kalcijeve soli ortofosforne kisline
  kalcijev hidroksid
  kalcijev oksid
  magnezijev acetat
  magnezijev karbonat
  magnezijev klorid
  magnezijeve soli citronske kisline
  magnezijev glukonat
  magnezijev glicerofosfat
  magnezijeve soli ortofosforne kisline
  magnezijev laktat
  magnezijev hidroksid
  magnezijev oksid
  magnezijev sulfat
  železov karbonat
  železov citrat
  železov amonijev citrat
  železov glukonat
  železov fumarat
  natrijev železov difosfat
  železov laktat
  železov sulfat
  železov difosfat (železov pirofosfat)
  železov saharat
  elementarno železo (karbonil + elektrolitski + z reduciranim
hidrogenom)
  bakrov karbonat
  bakrov citrat
  bakrov glukonat
  bakrov sulfat
  kompleks lizina z bakrom
  natrijev jodid
  natrijev jodat
  kalijev jodid
  kalijev jodat
  cinkov acetat
  cinkov klorid
  cinkov citrat
  cinkov glukonat
  cinkov laktat
  cinkov oksid
  cinkov karbonat
  cinkov sulfat
  manganov karbonat
  manganov klorid
  manganov citrat
  manganov glukonat
  manganov glicerofosfat
  manganov sulfat
  natrijev bikarbonat
  natrijev karbonat
  natrijev klorid
  natrijev citrat
  natrijev glukonat
  natrijev laktat
  natrijev hidroksid
  natrijeve soli ortofosforne kisline
  kalijev bikarbonat
  kalijev karbonat
  kalijev klorid
  kalijev citrat
  kalijev glukonat
  kalijev glicerofosfat
  kalijev laktat
  kalijev hidroksid
  kalijeve soli ortofosforne kisline
  natrijev selenat
  natrijev hidro selenit
  natrijev selenit
  kromov (III) klorid
  kromov (III) sulfat
  amonijev molibdat (molibden (VI))
  natrijev molibdat (molibden (VI))
  kalijev fluorid
  natrijev fluorid
PRILOGA III

      Kemijske oblike aminokislin, karnitina in tavrina,
    nukleotidov ter holina in inozitola, ki jih je dovoljeno
      uporabljati za proizvodnjo prehranskih dopolnil

  AMINO KISLINE
  L-alanin
  L-arginin
  L-cistein
  cistin
  L-histidin
  L-glutaminska kislina
  L-glutamin
  L-izoleucin
  L-leucin
  L-lizin
  L-lizin acetat
  L-metionin
  L-ornitin
  L-fenilalanin
  L-treonin
  L-triptofan
  L-tirozin
  L-valin
  Za amino kisline se lahko, če je primerneje, uporabljajo tudi
natrijeve, kalijeve, kalcijeve in magnezijeve soli ter njihovi
hidrokloridi.

  KARNITIN IN TAVRIN
  L-karnitin
  L-karnitin hidroklorid
  tavrin

  NUKLEOTIDI
  adenozin 5‘-fosforna kislina (AMP)
  natrijeve soli AMP
  citidin 5‘monofosforjeva kislina (CMP)
  natrijeve soli CMP
  gvanozin 5‘-fosforna kislina (GMP)
  natrijeve soli GMP
  inozin 5‘-fosforna kislina (IMP)
  natrijeve soli IMP
  uridin 5‘-fosforna kislina (UMP)
  natrijeve soli UMP

  HOLIN IN INOZITOL
  holin
  holin klorid
  holin bitartrat
  holin citrat
  inozitol
PRILOGA IV

      Najnižja in najvišja dnevna količina ter priporočen
      dnevni vnosi (RDA) vitaminov in mineralov za odrasle
   
-----------------------------------------------------------------------------
Hranilo (enota)          Najnižja     Najvišja    Priporočen
                 dovoljena    dovoljena   dnevni vnos
                 količina     količina      (RDA)
-----------------------------------------------------------------------------
Vitamin A (µg)           120       1500       800
Vitamin D (µg)            0,75       10        5
Vitamin E (mg)            1,5       30       10
Vitamin K (fitomenadion) (µg)     9,75       80       65
Vitamin B1 (tiamin) (mg)       0,21       3        1,4
Vitamin B2 (riboflavin) (mg)     0,24       3,6       1,6
Vitamin B6 (piridoksin) (mg)     0,3        4,2       2,0
Vitamin B12
  (cianokobalmin) (µg)       0,15       9        1
Niacin (mg)              2,7       30       18
Pantotenska kislina (mg)       0,9       15        6
Folna kislina (folacin) (µg)     30        400       200
Biotin (µg)             22,5       300       150
Vitamin C (askorbinska
  kislina) (mg)           9        180       60
Kalcij (Ca) (mg)          120       1500       800
Magnezij (Mg) (mg)          45        600       300
Železo (Fe) (mg)           2,1       18       14
Baker (Cu) (µg)           188       3000      1250
Jod (J) (µg)             22,5       225       150
Cink (Zn) (mg)            2,25       15       15
Mangan (Mn) (mg)           0,53       5        3,5
Natrij (Na) (mg)          375         -      2500
Kalij (K) (mg)           600         -      4000
Selen (Se) (µg)            8        100       50
Krom (Cr) (µg)            10        125       65
Molibden (Mo) (µg)          11        150       75
Fluorid (F-)(mg)           0,38       -        2,5
Klorid (Cl-)(mg)          526         -      3500
Fosfor (P) (mg)           120       1500       800
– ni predpisano
-----------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost