Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, stran 12215.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
1. člen
V 3. členu pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 43/00, 95/02) se za točko 1.26 č) doda točka d), ki se glasi:
»d) Tamburaški orkester glasbene šole lahko vodi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program dirigiranja,
– kdor je končal univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta, petja, kompozicije in glasbene teorije, cerkvene glasbe ali glasbene pedagogike in ima najmanj 5 let prakse na področju igranja oziroma poučevanja tamburic,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program glasba oziroma glasbena ali umetniška gimnazija in ima najmanj 5 let prakse na področju igranja oziroma poučevanja tamburic.«
Za točko 1.30 se dodajo nove točke 1.31, 1.32, 1.33 in 1.34, ki se glasijo:
»1.31 Solfeggio
Učitelj solfeggia je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj solfeggia je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja,
– kdor je končal univerzitetni študijski program muzikologije ali cerkvene glasbe in je pred tem končal glasbeno splošno smer po srednješolskem programu glasba oziroma A-glasbeni stavek glasbene gimnazije ali modul glasbeni stavek glasbene smeri umetniške gimnazije.«
1.32 Diatonična harmonika
Učitelj diatonične harmonike je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program diatonične harmonike.
Učitelj diatonične harmonike je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta, petja, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, cerkvene glasbe ali glasbene pedagogike in ima najmanj 5 let prakse na področju igranja oziroma poučevanja diatonične harmonike,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program glasba oziroma glasbena ali umetniška gimnazija in ima najmanj 5 let prakse na področju igranja oziroma poučevanja diatonične harmonike,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja harmonike v skladu s točko 1.3 tega pravilnika.
1.33 Citre
Učitelj citer je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz citer.
Učitelj citer je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta, petja, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, cerkvene glasbe ali glasbene pedagogike in ima najmanj 5 let prakse na področju igranja oziroma poučevanja citer,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program glasba oziroma glasbena ali umetniška gimnazija in ima najmanj 5 let prakse na področju igranja oziroma poučevanja citer.
1.34 Tamburice
Učitelj tamburic je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta, petja, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, cerkvene glasbe ali glasbene pedagogike in ima najmanj 5 let prakse na področju igranja oziroma poučevanja tamburic,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program glasba oziroma glasbena ali umetniška gimnazija in ima najmanj 5 let prakse na področju igranja oziroma poučevanja tamburic.«
Točki 2.1 in 2.2 se spremenita tako, da se glasita:
»2.1 Korepetitor petja in instrumenta
Korepetitor petja in instrumenta je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program klavirja.
Korepetitor petja in instrumenta je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program orgel, kompozicije, glasbene teorije, dirigiranja, glasbene pedagogike, cerkvene glasbe ali muzikologije in je pred tem končal klavir v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije.
2.2 Korepetitor baleta in sodobnega plesa
Korepetitor baleta in sodobnega plesa je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program klavirja.
Korepetitor baleta in sodobnega plesa je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program orgel, kompozicije, glasbene teorije, dirigiranja, glasbene pedagogike, cerkvene glasbe ali muzikologije in je pred tem končal klavir v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije.
Korepetitor sodobnega plesa je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program tolkal, kompozicije, glasbene teorije, dirigiranja, glasbene pedagogike, cerkvene glasbe ali muzikologije in je pred tem končal tolkala v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-151/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0191
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost