Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3397. Pravilnik o kakovosti soli, stran 10827.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti soli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje glede minimalne kakovosti, ki jih mora pri proizvodnji in v prometu izpolnjevati sol, namenjena za prehrano ljudi in proizvodnjo živil.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– sol je zmes natrijevega klorida (NaCl) ter magnezijevih in drugih soli, namenjena za proizvodnjo oziroma pripravljanje živil in jedi za prehrano ljudi;
– evaporirana sol je sol, ki se pridobiva z izparevanjem slane vode v industrijskih kristalizatorjih;
– jedilna sol je evaporirana, morska ali kamena sol, ki ji je dodan jod;
– drobna sol je drobno kristalizirana ali drobno mleta sol;
– kamena sol je sol, ki se pridobiva s predelavo solne rude;
– morska sol je sol, ki se pridobiva z naravno kristalizacijo soli na solnih bazenih;
– nerafinirana morska sol je sol, ki se pridobiva z naravno kristalizacijo soli na solnih bazenih in ki lahko vsebuje vidne primesi naravnega izvora, kot posledico kristalizacije in ročnega strganja soli na solnih bazenih;
– rafinirana sol je sol, ki je bila očiščena vseh primesi in nečistoč;
– predpakirana sol je sol v embalaži, v kateri je vnaprej pakirana v odsotnosti kupca, tako da vsebine embalaže ni mogoče spremeniti, ne da bi s tem embalažo poškodovali ali odprli;
– promet je skladiščenje, prodaja na debelo in drobno, prevoz, razstavljanje z namenom prodaje, ponujanje v prodajo ter vsaka prepustitev, dobava ali prenos soli na tretjo osebo proti plačilu ali brez plačila.
3. člen
(1) Predpakirana sol mora biti označena v skladu s predpisi, ki urejajo splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu s tem pravilnikom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pri predpakirani morski soli, ki ni jodirana, ni treba navesti roka uporabnosti.
4. člen
Pri proizvodnji jedilne soli se lahko glede na tehnološko upravičenost uporabljajo tudi aditivi v skladu s predpisi, ki urejajo aditive.
5. člen
Nazivna oziroma neto količina in dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirano sol morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
II. VRSTA IN KAKOVOST SOLI
6. člen
(1) Po načinu proizvodnje sol razvrščamo na:
– evaporirano sol;
– kameno sol;
– morsko sol.
(2) Po načinu obdelave sol ravzrščamo na:
– rafinirano;
– nerafinirano.
7. člen
Kamena in evaporirana sol, ki se tržita v Republiki Sloveniji in se uporabljata za prehrano ljudi in proizvodnjo živil, morata biti obvezno jodirani.
8. člen
Jedilna sol se jodira s 25 mg kalijevega jodida na 1 kg soli, tako da v 1 kg soli ni manj kot 20 mg in ne več kot 30 mg kalijevega jodida, ali z 32 mg kalijevega jodata na 1 kg soli, tako da v 1 kg soli ni manj kot 26 mg in ne več kot 39 mg kalijevega jodata.
9. člen
Rafinirana sol mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebovati mora najmanj 97% čistega natrijevega klorida na suho snov;
– ne sme vsebovati več kot 7% vode, razen v primeru drobne soli, ki ne sme vsebovati več kot 0,5% vode;
– ne sme vsebovati tujih primesi;
– biti mora brez vonja;
– biti mora bele barve, pri čemer sme imeti komaj opazen odtenek kakšne druge barve;
– 5%-na vodna raztopina mora biti bistra ali komaj opazno motna (če je motna, mora ob dodatku nekaj kapljic solne kisline postati bistra), slana in brez grenkobe;
– 20%-na vodna raztopina mora biti nevtralna na lakmus;
– pri drobni soli mora najmanj 90% drobne soli prehajati skozi sito z luknjicami, ki merijo 1,25 mm.
10. člen
Nerafinirana morska sol mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebovati mora najmanj 95% čistega natrijevega klorida na suho snov;
– vsebovati mora najmanj 0,1% Ca(na 2+) in najmanj 0,2% Mg(na 2+);
– ne sme vsebovati več kot 7% vode;
– vsebuje lahko vidne primesi naravnega izvora, ki so posledica kristalizacije in ročnega strganja soli na solnih bazenih;
– biti mora brez vonja oziroma z značilnim vonjem po morju;
– 20%-na vodna raztopina mora biti nevtralna na lakmus;
– ne sme vsebovati nobenih aditivov, ki se dodajajo živilu zaradi tehnoloških ali organoleptičnih razlogov, doda se ji lahko samo jod.
11. člen
(1) Sol je lahko v prometu samo kot predpakirana sol in mora biti označena:
1. glede na način proizvodnje z označbo »morska sol«, »evaporirana sol« ali »kamena sol«;
2. glede na način mletja z označbo »fino mleta«, »grobo mleta« ali »nemleta«;
3. če so izpolnjeni pogoji iz osme alinee 9. člena tega pravilnika z označbo »drobna sol«;
4. kot »nerafinirana sol«;
5. kot »jodirana sol« če je soli dodan jod;
6. kot »nejodirana sol« če soli ni dodan jod.
(2) Sol je lahko označena tudi z označbo »jedilna sol« ali »kuhinjska sol«.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(1) Sol mora biti proizvedena in označena v skladu z določbami tega pravilnika do 30. junija 2003.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je sol, proizvedena in označena pred 30. junijem 2003, lahko v prometu do porabe zalog.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika o čaju, gorčici, jedilni soli, pecilnem prašku, prašku za puding in vanilijevem sladkorju (Uradni list RS, št. 56/99, 2/00 in 12/03), ki se nanašajo na jedilno sol.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-3/2002
Ljubljana, dne 13. maja 2003.
EVA 2003-2311-0154
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost