Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov, stran 7058.

Na podlagi 25. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02 in 15/03) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov
1. člen
V pravilniku o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov (Uradni list RS, št. 61/01 in 6/02) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo za zdravje bo polletno refundiralo stroške plače pripravnika na podlagi mesečnih obračunov plače za redni mesečni obseg dela (174 ur) s pripadajočimi dodatki in povračili za prevoz na delo in z dela, regresom za prehrano med delom in sorazmernim delom regresa za letni dopust v višini, ki je določena z zakonom.
Delodajalec mora Ministrstvu za zdravje poročati o mesečnih obračunih plač pripravnikov iz prejšnjega odstavka tega člena na obrazcu, imenovanem “poročilo”, ki ga določi Ministrstvo za zdravje, najpozneje do dvajsetega dne v naslednjem mesecu.
Delodajalec mora Ministrstvu za zdravje predložiti zahtevek za povrnitev sredstev iz prvega odstavka tega člena na obrazcu, imenovanem “zahtevek”, ki ga določi Ministrstvo za zdravje, najpozneje do dvajsetega dne v naslednjem mesecu preteklega polletja.
Delodajalec Ministrstvu za zdravje izjemoma predloži zahtevek za povrnitev sredstev iz prvega odstavka tega člena v obdobju april 2003 do december 2003 na poziv Ministrstva za zdravje, najpozneje pa do 20. januarja 2004.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmii dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št, 0220-10/2003
Ljubljana, dne 3. junija 2003.
EVA 2003-2711-0020
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost