Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2530. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik, stran 5993.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02 in 34/03) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik
1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe strojni mehanik, naziv srednje poklicne izobrazbe strojni mehanik/strojna mehaničarka, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 62. seji dne 17. 12. 2002.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka nadomešča izobraževalni program strojni mehanik, ki je bil sprejet z odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
Izobraževalni program iz prvega odstavka prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati od šolskega leta 2003/04.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-75/2003
Ljubljana, dne 5. maja 2003.
EVA 2003-3311-0079
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost