Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003

Kazalo

1334. Odlok o gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji, stran 3831.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o določitvi gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta odlok določa imena in razmejitev gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji.
2. člen
Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov in gozdnega prostora.
3. člen
Gozdnogospodarska območja v Republiki Sloveniji so:
1. Gozdnogospodarsko območje Tolmin,
2. Gozdnogospodarsko območje Bled,
3. Gozdnogospodarsko območje Kranj,
4. Gozdnogospodarsko območje Ljubljana,
5. Gozdnogospodarsko območje Postojna,
6. Gozdnogospodarsko območje Kočevje,
7. Gozdnogospodarsko območje Novo mesto,
8. Gozdnogospodarsko območje Brežice,
9. Gozdnogospodarsko območje Celje,
10. Gozdnogospodarsko območje Nazarje,
11. Gozdnogospodarsko območje Slovenj Gradec,
12. Gozdnogospodarsko območje Maribor,
13. Gozdnogospodarsko območje Murska Sobota in
14. Kraško gozdnogospodarsko območje.
4. člen
Razmejitev ozemlja Republike Slovenije po gozdnogospodarskih območjih je prikazana na karti merila 1:1.000.000, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
5. člen
Podrobna razmejitev gozdnogospodarskih območij iz 3. člena tega odloka je razvidna iz kart v merilu 1:50.000, ki so na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, ter v digitalni obliki na digitalnem katastrskem načrtu, ki je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, ter po območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer:
1. Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin,
2. Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled,
3. Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 b, Kranj,
4. Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
5. Območna enota Postojna, Vojkova ulica 9, Ljubljana,
6. Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje,
7. Območna enota Novo mesto, Gubčeva ulica 15, Novo mesto,
8. Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice,
9. Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje,
10. Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje,
11. Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec,
12. Območna enota Maribor, Tyrševa 15, Maribor,
13. Območna enota Murska Sobota, Cesta arhitekta Novaka 17, Murska Sobota,
14. Območna enota Sežana, Partizanska 49, Sežana.
6. člen
V registru prostorskih enot se na podlagi podatkov o mejah gozdnogospodarskih območij, prikazanih na kartah in načrtu iz prejšnjega člena, evidentira gozdnogospodarska območja iz 3. člena tega odloka.
7. člen
Razmejitev gozdnogospodarskih območij v digitalni obliki na digitalnem katastrskem načrtu se začne uporabljati po vzpostavitvi digitalnega katastrskega načrta za območje celotne Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi gozdnogospodarskih območij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 37/65).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-1
Ljubljana, dne 27. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost