Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

901. Zakon o spremembah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-A), stran 2790.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. februarja 2003.
Št. 001-22-11/03
Ljubljana, dne 5. marca 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O SKLADU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ODLAGANJU RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO (ZSFR-A)
1. člen
V zakonu o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 75/94 in 35/96) se v 4. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
“Sredstva Sklada se za namene iz 3. člena tega zakona zagotavljajo iz razlike med lastno ceno električne energije za vsako kWh proizvedene električne energije v NEK, dobavljene ELES GEN d.o.o. in prodajno ceno, ki jo slednja dosega na trgu električne energije.
Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev po prvem odstavku tega člena, ki jih mesečno vplačuje v Sklad, je od 1. januarja 2004 dalje ELES GEN d.o.o.“
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za uresničitev nalog iz 3. člena tega zakona Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) do 31. decembra 2003 sprejme spremembe obstoječega programa razgradnje NEK, ki veljajo do sprejema skupnega programa razgradnje skladno z uveljavljeno Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK in njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba). Spremenjeni program vsebuje tudi prikaz možnih načinov izvedbe razgradnje NEK, vključno z oceno potrebnih sredstev in terminskim planom, ki ga pripravi NEK.“
3. člen
Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK iz 1. člena zakona nadaljuje z nalogami sklada iz tretjega odstavka 11. člena Pogodbe. Višina zneska, ki ga vplačuje ELES GEN d.o.o. v ta Sklad, ostaja nespremenjena do sprejetja skupnega programa razgradnje iz tretjega odstavka 11. člena Pogodbe.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/93-14/16
Ljubljana, dne 25. februarja 2003.
Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti