Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

587. Zakon o dopolnitvi zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-A), stran 2105.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 2003.
Št. 001-22-2/03
Ljubljana, dne 5. februarja 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU (ZPlaP-A)
1. člen
V zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) se na koncu drugega odstavka 74. člena doda nov stavek, ki se glasi:
“Z istim predpisom določi tudi višino in način povrnitve stroškov za opravljanje nalog v skladu z 11. točko prejšnjega odstavka tega člena.”.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 450-01/99-4/6
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost