Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3713. Pravilnik o spremembah navodila o izločanju dokumentarnega gradiva, stran 8431.

Na podlagi 74. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00, 67/02), 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02), 6. in 260. člena sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 102/01) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah navodila o izločanju dokumentarnega gradiva
1. člen
V navodilu o izločanju dokumentarnega gradiva (Uradni list RS, št. 52/01) se v naslovu in v 1. členu, 2. členu, prvem in tretjem odstavku 4. člena, prvem in tretjem odstavku 7. člena, v napovednem stavku in četrti alinei tretjega odstavka 8. člena ter v 9. členu beseda “navodilo” v različnih sklonih nadomesti z besedo “pravilnik” v ustreznem sklonu.
2. člen
V 8. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“V petnajstih dneh po sestavi zapisnika o izločitvi dokumentarnega gradiva se izločeno dokumentarno gradivo uniči, če je bilo pred tem odbrano arhivsko gradivo.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost