Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2002 z dne 30. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2002 z dne 30. 1. 2002

Kazalo

355. Zakon o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B), stran 653.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B)
Razglašam zakon o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. januarja 2002.
Št. 001-22-1/02
Ljubljana, dne 25. januarja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH (ZZMP-B)
1. člen
V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) se črta 116.a člen.
2. člen
Ta zakon začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 520-02/99-3/10
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost