Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1275. Spremembe in dopolnitve statuta Notarske zbornice Slovenije, stran 2682.

Na podlagi drugega odstavka 108. člena zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in 41/95) in na podlagi 1. točke 8. člena statuta (Uradni list RS, št. 18/95 in 66/96) je skupščina Notarske zbornice Slovenije na zasedanju dne 1. 12. 2001 v Mariboru sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Notarske zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Notarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 18/95 in 66/96) se v 51. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vpisnine, članarine in druge prispevke notarskih kandidatov plačuje notar, pri katerem je notarski kandidat zaposlen.”
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 956/01
Ljubljana, dne 29. marca 2002.
Notarska zbornica Slovenije
Predsednik
Bojan Podgoršek l. r.