Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2002 z dne 11. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2002 z dne 11. 1. 2002

Kazalo

38. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, stran 54.

Na podlagi 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
1. člen
Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD) je obvezen nacionalni standard za evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.
2. člen
SKD se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in mednarodno.
3. člen
SKD temelji na klasifikaciji dejavnosti NACE Rev.1 (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communanté européenne), ki je obvezen statistični standard Evropske unije in je neposredno povezana z mednarodno klasifikacijo dejavnosti Združenih narodov ISIC Rev. 3 (International Standard Industrial Classification).
4. člen
SKD ima hierarhično razčlembo in določa naslednje ravni dejavnosti:
– področje (označeno z eno črko),
– podpodročje (označeno z dvema črkama),
– oddelek (označen z dvomestno številčno oznako),
– skupina (označena s trimestno številčno oznako),
– razred (označen s štirimestno številčno oznako),
– podrazred (označen s petmestno številčno oznako).
Med številčno oznako za oddelek in skupino stoji pika.
Do ravni razreda je razčlemba usklajena z NACE Rev.1.
Podrazred je državna razčlemba.
5. člen
Vsaka postavka dejavnosti je določena s šifro in nazivom. Za razlago vsebine postavk je pristojen Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
Šifre in nazivi postavk dejavnosti SKD so sestavni del te uredbe.
7. člen
Za usklajevanje SKD s predpisi Evropske unije in za uvajanje sprememb in dopolnitev SKD je zadolžen Statistični urad Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99).
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 056-01/2001-1
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik