Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2002 z dne 28. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2002 z dne 28. 11. 2002

Kazalo

5118. Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občinski svet občine Cerknica, stran 11588.

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev v Občinski svet občine Cerknica
Občinska volilna komisija občine Cerknica, je na seji dne 11. novembra 2002, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za občinski svet na volitvah 10. 11. 2002, ugotovila:
1. V volilne imenike je vpisanih 8253 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 6561 volivcev.
Na volitvah 10. 11. 2002 so posamezne liste kandidatov po volilnih enotah prejele naslednje število glasov, izračunanih po določbah 86. člena zakona o lokalnih volitvah:
Volilna enota št. 1 – 8 mandatov
1. Združena lista socialnih demokratov, Združena lista ZLSD
izvoljen je: Ludovik Špitalar, roj. 21. 5. 1938, Cerknica, Kraška ulica 7,
2. Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije SDS
izvoljen je: Matjaž Obreza, roj. 6. 1. 1958, Cerknica, Cesta 4. maja 68,
3. Slovenska ljudska stranka SLS
izvoljena je: Darinka Klančar, roj. 2. 9. 1956, Cerknica, C. pod Slivnico 21,
4. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, Nova Slovenija NSi
izvoljen je: Anton Sterle, roj. 12. 6. 1951, Cerknica, Kraška ulica 6,
5. Liberalna demokracija Slovenije LDS
izvoljeni so:
1. Valentin Schein, roj. 6. 5. 1960, Cerknica, Hribarjeva 10,
2. Janez Kovačič, roj. 10. 6. 1936, Cerknica, Kamna gorica 25,
3. Matjaž Pavlin, roj. 15. 2. 1965, Cerknica, Gerbičeva ulica 2,
6. Stranka mladih Slovenije SMS
izvoljen je: Miha Belca, roj. 4. 1. 1981, Cerknica, Kebetova ulica 23.
Volilna enota št. 2 – 5 mandatov
1. Združena lista socialnih demokratov, Združena lista ZLSD
izvoljen je: Anton Bajt, roj. 7. 7. 1951, Unec 27,
2. Slovenska ljudska stranka SLS
izvoljen je: Stane Čekada, roj. 26. 3. 1961, Ivanje selo 8,
3. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, Nova Slovenija NSi
izvoljena je: Majda Zupan, roj. 27. 12. 1950, Rakek, Na vasi 30,
4. Liberalna demokracija Slovenije, LDS
izvoljena sta: 1. Bogdan Urbar, roj. 7. 4. 1961, Unec 42a,
2. Peter Žalec, roj. 9. 11. 1970, Unec 126.
Volilna enota št. 3 – 6 mandatov
1. Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije SDS
izvoljen je: Alojzij Švigelj, roj. 17. 4. 1960, Begunje pri Cerknici 4 a,
2. Slovenska ljudska stranka SLS
izvoljen je: Vincenc Otoničar, roj. 22. 5. 1955, Begunje pri Cerknici 48,
3. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, Nova Slovenija NSi
izvoljen je: Janez Stražiščar, roj. 27. 4. 1965, Štrukljeva vas 9,
4. Liberalna demokracija Slovenije LDS
izvoljeni sta: 1. Marija Hribar, roj. 5. 2. 1963, Žerovnica 40,
2. Ivanka Kranjc, roj. 3. 11. 1944, Grahovo 41,
5. Stranka mladih Slovenije SMS
izvoljen je: Matjaž Žnidaršič, roj. 10. 6. 1981, Bločice 16.
Ker kandidati niso dobili zadostnega števila preferenčnih glasov, so mandate dobili kandidati navedeni po predlagateljevem vrstnem redu.
Št. 00607-4/2002
Cerknica, dne 15. novembra 2002.
Občinska volilna komisija občine Cerknica
Predsednica
Mojca Štritof-Brus, univ. dipl. prav. l. r.
Tajnica
Olga Smodila l. r.
Člani
Igor Gornik l. r.
Moimir Jovič l. r.
Zvonka Godeša l. r.

AAA Zlata odličnost