Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3049. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na kmetijske in živilske izdelke, stran 8197.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/99) ter drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na kmetijske in živilske izdelke
1. člen
V 3. členu uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na kmetijske in živilske izdelke (Uradni list RS, št. 24/00) se
– besedilo “prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki sta“ nadomesti z besedilom “prilogah 1, 2 in 4 k tej uredbi, ki so“.
2. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 4. člena, se besedi “priloge 1“ nadomestita z besedami “prilog 1 in 4“.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo “prilogah 1 in 2“, nadomesti z besedilom “prilogah 1, 2 in 4“.
4. člen
Za prvim odstavkom 7. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: “Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 4 k tej uredbi, se vloži najkasneje v 8 dneh po uveljavitvi te uredbe.“
5. člen
V prvi alinei 12. člena se besedilo “prilog 1 in 2“ nadomesti z besedilom “prilog 1, 2 in 4“.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-03/98-11
Ljubljana, dne 20. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik