Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3025. Dopolnitve pravil igre na srečo "Prve stave", stran 8175.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne 4. 7. 2000, sprejela
D O P O L N I T V E P R A V I L I G R E N A S R E Č O
“Prve stave“
1. člen
V pravilih igre na srečo “Prve stave“, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 21. 4. 1999, spremembe in dopolnitve uprava družbe dne 24. 3. 2000 in 27. 3. 2000, se na koncu 13. člena doda nov odstavek, ki glasi:
“Če se je spremenil čas začetka dogodka in ta sprememba ni upoštevana v stavni listi, se za vsa vplačila, sprejeta po začetku dogodka, obračuna kvota 1,0.“
2. člen
Ostala določila pravil ostanejo nespremenjena.
3. člen
Dopolnitve pravil veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se z začetkom sprejemanja vplačil za 29. krog. Spremembe pravil prireditelj objavi v javnem glasilu.
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom “Prve stave“ na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike s svojim sklepom številka 473-01/98-13 (V), z dne 22. 4. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te dopolnitve pravil igre na srečo “Prve stave“ potrdilo pod številko 471-212-11/99-8 dne 13. 7. 2000.
Št. 193/00
Ljubljana, dne 17. julija 2000.
Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe