Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3018. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. julija 2000, stran 8172.

Na podlagi 150. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) in 6. točke drugega odstavka 35. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 10/99) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 17. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. julija 2000
I
V skladu s 150. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) – v nadaljevanju: zakon – se, glede na porast povprečne plače vseh zaposlenih, izplačane za maj 2000, v primerjavi s povprečjem teh plač, izplačanih za november 1999, pokojnine od 1. julija 2000 uskladijo tako, da se povečajo za 2,8%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo vse pokojnine, razen pokojnin, ki se začasno, v skladu s prvim odstavkom 429. člena zakona, ne usklajujejo.
Pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1999, ki niso bile odmerjene od osnove, določene s sklepom o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 95/99) in pokojnine, uveljavljene po tem datumu, ki niso bile odmerjene od osnove, določene s sklepom o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 6/00) pa se lahko, če po I. točki tega sklepa usklajena pokojnina presega znesek pokojnine, do katerega bi bil, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo upravičen njen prejemnik, uskladi največ do zneska pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene s tem zakonom.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 6/00), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. julija 2000.
Na način, določen v prvem odstavku te točke, se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 48. členu zakona od najnižje pokojninske osnove.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. julija 2000 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od 1. julija 2000 od dejanske pokojninske osnove, ki so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. julija 2000.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 6/00), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. julija 2000.
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 431. člena zakona od 1. julija 2000 najmanj 64.146,37 SIT.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. julija 2000.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v III. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. julija 2000.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec junij 2000 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2000 (Uradni list RS, št. 6/00).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin v mesecu juliju 2000.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 17. julija 2000.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica