Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1686. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-B), stran 4189.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. aprila 2000.
Št. 001-22-69/00
Ljubljana, dne 25. aprila 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA (ZID-B)
1. člen
V zakonu o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94 in 32/97) se v 6. členu v drugem odstavku za besedo “ekonomske“ doda vejica in besede “medicinske in sanitarne“.
2. člen
V 7. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Inšpektor ima pravico in dolžnost izpopolnjevati svoje strokovno znanje in se usposabljati za delo po programu inšpektorata.“
Dosedanja prvi in drugi odstavek 7. člena postaneta drugi in tretji odstavek.
Dosedanja tretji in četrti odstavek 7. člena se črtata.
3. člen
9. člen se črta.
4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo “delodajalca“ doda besedilo: “in ugotoviti istovetnost oseb, ki pri delodajalcu opravljajo delo“.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103-01/93-1/9
Ljubljana, dne 14. aprila 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti