Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1164. Navodilo o spremembah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, stran 3412.

Na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99 in 56/99) in zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99 in 98/99) izdaja minister za zdravstvo
N A V O D I L O O S P R E M E M B A H N A V O D I L A
za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
I
V poglavjih 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. navodil za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98 in 47/98) se v drugem odstavku črta stavek, ki se glasi:
»Ti kadrovski standardi izhajajo iz normativov in standardov objavljenih v prilogah k planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000.«
II
V poglavju 1. se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje reproduktivnega zdravstvenega varstva prebivalstva veljajo naslednji normativi, ki naj bi bili osnova za načrtovanje:«
III
V poglavju 2. se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje zdravstvenega varstva dojenčkov in predšolskih otrok do 6. leta starosti veljajo naslednji normativi, ki naj bi bili osnova za načrtovanje:«
IV
V poglavju 3. se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti veljajo naslednji normativi, ki naj bi bili osnova za načrtovanje:«
V
V poglavju 4. se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje zdravstvenega varstva študentov veljajo naslednji normativi, ki naj bi bili osnova za načrtovanje:«
VI
V poglavju 5. se zadnji stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje zobozdravstvenega varstva otrok in mladine veljajo naslednji normativi, ki naj bi bili osnova za načrtovanje in so pri:«
VII
V poglavju 6. se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje zdravstvenega varstva odraslih v dejavnosti splošne medicine veljajo naslednji normativi, ki naj bi bili osnova za načrtovanje:«
VIII
V poglavju 7. se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje zdravstvenega varstva za varovance obravnavane v patronažnem varstvu veljajo naslednji normativi, ki naj bi bili osnova za načrtovanje:«
IX
V poglavju 8. se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje zdravstvenega varstva športnikov veljajo naslednji normativi, ki naj bi bili osnova za načrtovanje:«
X
V poglavju 8.2. se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vsi zdravniki v zavodih in ordinacijah iz prejšnjega odstavka morajo biti zaradi zagotavljanja preglednosti nad zdravjem te populacije v stalni povezavi z odgovornim zdravnikom, ki je odgovoren za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva športnikov v sodelovanju s koordinatorjem za področje na pristojnem območnem zavodu za zdravstveno varstvo. Odgovornega zdravnika določenega zdravstvenega območja imenuje minister za zdravstvo na podlagi usklajenega predloga med Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije in območnim zavodom za zdravstveno varstvo.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek poglavja 8.2. postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
XI
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5806-1/98-00
Ljubljana, dne 15. marca 2000.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti