Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

468. Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov, stran 1449.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 21. člena zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), sklepov senatov članic univerze in soglasja senata Univerze v Ljubljani z dne 26. 10. 1999 izdanem v skladu s 50. členom statuta Univerze v Ljubljani, Univerza v Ljubljani objavlja
S K L E P
o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov
I
Strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni naslovi, pridobljeni na Univerzi v Ljubljani in njenih članicah pred uveljavitvijo zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) se uskladijo kot sledi:
1. Visokošolski študijski program
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČLANICA UL   Strokovni naslovi          Strokovni naslovi po zakonu         Okrajšava
        po prejšnjih predpisih       o strok. in znan. naslovih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija    diplomirani farmacevt/diplomirana  magister farmacije/magistra farmacjie    mag. farm.
        farmacevtka
        diplomirani inženir         magister farmacije/magistra farmacjie    mag. farm.
        farmacije/diplomirana inženirka
        farmacije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Višješolski študijski program
-----------------------------------------------------------------
ČLANICA UL  Strokovni naslovi  Strokovni naslovi   Okrajšava
       po prejšnjih    po zakonu o strok.
       predpisih      in znan. naslovih
-----------------------------------------------------------------
1. FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija  višji farmacevtski višji farmacevtski   viš.
       tehnik/višja    tehnik/višja      farm.
       farmacevtska    farmacevtska      teh.
       tehnica       tehnica
       inženir farmacije  inženir farmacije -  inž.
       - laboratorijska  laboratorijska smer/  farm.
       smer/inženirka   inženirka farmacije -
       farmacije      laboratorijska smer
       - laboratorijska
       smer
       inženir farmacije  inženir farmacije -  inž.
       - tehnološka smer/ tehnološka smer/    farm.
       inženirka      inženirka farmacije -
       farmacije -     tehnološka smer
       tehnološka smer
       inženir farmacije  inženir farmacije -  inž.
       - smer medicinska  smer medicinska    farm.
       biokemija/     biokemija/
       inženirka      inženirka
       farmacije - smer  farmacije - smer
       medicinska     medicinska
       biokemija      biokemija
-----------------------------------------------------------------
2. VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO 
Socialno   socialni delavec/ socialni delavec/    soc. del.
delo     socialna delavka socialna delavka
       socialni delavec socialni delavec -    spec.
       - specialist/   specialist/socialna
       socialna delavka delavka - specialistka
       socialni delavec socialni delavec -    spec.
       - specialist za  specialist za delo s
       delo s      starejšimi občani/
       starejšimi    socialna delavka -
       občani/socialna  specialistka za delo s
       delavka -     starejšimi občani
       specialistka za
       delo s
       starejšimi
       občani
       socialni delavec socialni delavec -    spec.
       - specialist za  specialist za delo z
       delo z družino/  družino/socialna
       socialna delavka delavka - specialistka
       - specialistka  za delo z družino
       za delo z
       družino
       socialni delavec socialni delavec -    spec.
       - specialist za  specialist za socialno
       socialno delo na delo na področju
       področju     vzgoje in izobraževanja
       vzgoje in     /socialna delavka -
       izobraževanja/  specialistka za
       socialna delavka socialno delo na
       - specialistka  področju vzgoje in
       za socialno delo izobraževanja
       na področju
       vzgoje in
       izobraževanja
       socialni delavec socialni delavec -    spec.
       - specialist za  specialist za socialno
       socialno delo v  delo v zdravstvu/
       zdravstvu/    socialna delavka -
       socialna delavka specialistka za
       - specialistka  socialno delo v
       za socialno delo zdravstvu
       v zdravstvu
-----------------------------------------------------------------
3. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
Sanitarno
inženirstvo sanitarni     sanitarni inženir/    san. inž.
       inženir/     sanitarna inženirka
       sanitarna
       inženirka
-----------------------------------------------------------------
3. Podiplomski študijski programi
-----------------------------------------------------------------
ČLANICA UL  Strokovni     Strokovni naslovi    Okrajšava
       naslovi      po zakonu o strok.
       po prejšnjih   in znan. naslovih
       predpisih
-----------------------------------------------------------------
1. FAKULTETA ZA FARMACIJO
Študijski program
za pridobitev
magisterija ali
doktorata znanosti
-----------------------------------------------------------------
Klinična   magister
biokemija  klinične
       biokemije/
       magistra
       klinične
       biokemije     magister znanosti/    mag.
                magistra znanosti
       doktor klinične  doktor znanosti/     dr.
       biokemije/    doktorica znanosti
       doktorica
       klinične
       biokemije
-----------------------------------------------------------------
II
Seznam preostalih uskladitev strokovnih naslovov bo objavljen naknadno.
III
Ta uskladitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. I-16/99
Ljubljana, dne 26. oktobra 1999.
Rektor Univerze v Ljubljani
prof. dr. Jože Mencinger l. r.

AAA Zlata odličnost