Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2256. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih članov Civilne zaščite, stran 5951.

Na podlagi 95. in 96. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 113. seji dne 10. junija 1999 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih članov Civilne zaščite
I
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97 in 25/97) (v nadaljnjem besedilu: sklep) se III. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janko Šopar,
– za člana Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenujeta Darko Koželj in Nataša Gerkeš.
II
VI. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo Milan Lampret,
– za člana Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenujeta Rade Rot in Marina Krnel.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 810-01/99-2
Ljubljana, dne 10. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik