Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998

Kazalo

1514. Dopolnitve Sodnega reda, stran 2518.

Na podlagi 81. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 2. 4. 1998 izdaja minister za pravosodje
Dopolnitve Sodnega reda
1. člen
V 171. členu Sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/95) se dodajo novi drugi do deseti odstavek, ki se glasijo:
“Če je na sodišču oziroma na njegovih organizacijskih enotah po statističnih poročilih izkazan pri obravnavanju zadev zaostanek v višini pripada zadnjih dvanajst mesecev, predsednik sodišča v skladu s pooblastili, ki jih ima po zakonu in sodnem redu, v roku enega meseca od izdelave statističnega poročila, ki izkazuje zaostanek, oblikuje program za reševanje zaostanka (v nadaljnjem besedilu: program).
S programom se uvedejo ukrepi za zmanjševanje in odpravljanje zaostanka oziroma za pravočasno opravljanje dela na sodišču ter redno in učinkovito izvajanje sodne oblasti, kot so spremembe notranje organizacije sodišča, posebno reševanje množičnih sporov, podaljšanje delovnega časa sodišča zaradi popoldanskega izkoriščenja sodnih dvoran, začasna prerazporeditev delovnega časa, neenakomerna razporeditev delovnega časa, delovni sestanki ter drugi ustrezni ukrepi v skladu z zakonom in sodnim redom.
Predsednik sodišča lahko v okviru priprave in izvajanja programa predlaga dodelitev sodnikov in spremembe letnega razporeda sodnikov.
V program se vključi predvsem tiste sodnike, pri katerih so nastali zaostanki, ostali pa se lahko vključijo po lastni privolitvi.
Sodnik, ki je vključen v program, si mora prizadevati, da bo dosegal večji obseg dela, kot ga je dosegal pred vključitvijo v program.
Predsednik sodišča pred začetkom izvajanja programa pridobi mnenje sodnikov, ki so vključeni v program.
O sprejetem programu predsednik sodišča obvesti predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Predsednik sodišča mesečno spremlja in nadzoruje izvajanje programa zaradi sprememb in dopolnitev programa ter ustavitve oziroma nadaljnjega izvajanja programa.
Nadzor nad izvajanjem programa se lahko izvaja tudi v okviru nadzora nad sodno upravo.”.
Sedanji drugi odstavek postane enajsti odstavek.
2. člen
Te dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-1/94
Ljubljana, dne 22. aprila 1998.
Minister
za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost