Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998

Kazalo

1002. Odredba o spremembi odredbe o številu in sedežih notarskih mest, stran 1509.

Na podlagi 11. člena zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in 41/95 – odločba US) izdaja minister za pravosodje
O D R E D B O
o spremembi odredbe o številu in sedežih notarskih mest
1. člen
V odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95 in 16/97) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Sedeži notarskih mest so na območjih okrajnih sodišč v skladu z razporedom notarskih mest in sedežev notarskih mest, ki je sestavni del te odredbe in je objavljen skupaj z njo.“.
Tretji odstavek se črta.
2. člen
V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je sestavni del te odredbe in je objavljen skupaj z njo, se v stolpcu “Sedež notarskega mesta“ v sedemindvajseti alinei beseda “Piran“ nadomesti z besedo “Lucija“.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/98
Ljubljana, dne 17. marca 1998.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje