Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997

Kazalo

1842. Zakon o spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-A), stran 2925.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 1997.
Št. 001-22-47/97
Ljubljana, dne 4. junija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-A)
1. člen
V 104. členu zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) se letnica “1997” nadomesti z letnico “1998”.
2. člen
V drugem odstavku 105. člena se besedilo: “V šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001” nadomesti z besedilom: “V šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002”.
V tretjem odstavku se letnica “1997” nadomesti z letnico “1998”.
V četrtem odstavku se letnica “2001/2002” nadomesti z letnico “2002/2003”.
3. člen
V prvem odstavku 106. člena se besedilo: “v koledarskih letih 1998, 1999 in 2000” nadomesti z besedilom: “v koledarskih letih 1999, 2000 in 2001”.
4. člen
V prvem odstavku 107. člena se besedilo: “V šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001” nadomesti z besedilom: “V šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002”.
V drugem odstavku se letnica “2001/2002” nadomesti z letnico “2002/2003”.
5. člen
V 108. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku 108. člena se letnica “1995/1996” nadomesti z letnico “1996/1997”.
V tretjem odstavku se letnica “1996/1997” nadomesti z letnico “1997/1998”.
6. člen
V 111. členu se letnica “2001/2002” nadomesti z letnico “2002/2003”.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-02/90-01/12
Ljubljana, dne 27. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost